Επιλεξτε Χωρα

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου. Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων. Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος. Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

NACE 2

43

 • 431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου
  • 4311 Κατεδαφίσεις
  • 4312 Προετοιμασία εργοταξίου
  • 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
 • 432 Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
  • 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
  • 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
 • 433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
  • 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων
  • 4332 Ξυλουργικές εργασίες
  • 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
  • 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
  • 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
 • 439 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
  • 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
  • 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
GREECE

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF