Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικά οικονομικά στοιχεία

Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο σας στην ICAP CRIF

Για περισσότερα οικονομικά στοιχεία, η ICAP CRIF παρέχει πληθώρα υπηρεσιών που σας δίνουν πρόσβαση στις Oικονομικές Kαταστάσεις περισσότερων των 900.000 επιχειρήσεων στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο.

 

Business Reports

Τα Business Reports της ICAP CRIF, αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση γνώμης για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, την κερδοφορία και τη σταθερότητά της τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Παρέχουν μια άμεση εικόνα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τους δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και αρκετές λεπτομέρειες που σας βοηθάνε να κατανοήσετε βαθύτερα την οικονομική θέση της επιχείρησης.

 

Οικονομικές Καταστάσεις

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, προσφέρονται σε διαφορετικές μορφές ανάλογα αν αφορούν Εταιρεία, Όμιλο ή Κλάδο και τα κλάσματα χωρίζονται σε 5 κατηγορίες:

    • Αποδοτικότητας & Κερδοφορίας
    • Κεφαλαιακής Δομής & Βιωσιμότητας
    • Ρευστότητας
    • Επενδυτή
    • Δραστηριότητας

Όλα τα προϊόντα περιλαμβάνουν την ιστορική εξέλιξη των λογαριασμών και των αριθμοδεικτών και είναι επεξεργάσιμα μέσω excel.

 

ICAP CRIF Data.Prisma

Το Data.Prisma της ICAP CRIF είναι το πλέον σύγχρονο εργαλείο επιχειρηματικής πληροφόρησης για την ανάλυση οικονομικών και εμπορικών δεδομένων, με στόχο την εταιρική ανάπτυξη μέσω εξειδικευμένου προσδιορισμού του ζητούμενου προφίλ (profiling) εταιρειών.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με στόχο να παρέχει στους πελάτες άμεση πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο επιχειρηματικών πληροφοριών σχετικά με ένα προεπιλεγμένο σύνολο εταιρικών οντοτήτων. Παράλληλα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για συγκέντρωση, ανάλυση, profiling και δημιουργία αναφορών βασισμένες σε όλες τις παρεχόμενες από το σύστημα πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες μπορούν να εντοπίζουν νέους πελάτες, να αναζητούν πληροφορίες για νέους συνεργάτες και να υποστηρίξουν τις καθημερινές εργασίες πολλών διευθύνσεων.