Όμιλος Εταιρειών, ICAP

Με Όραμα, να αποτελεί τον πιο πετυχημένο Όμιλο Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την πρώτη επιλογή αυτών (“Your Business Partner”), η ICAP παρέχει μέσω 16 εταιρειών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρο, καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων. Διαθέτει, 1.000 άτομα προσωπικό τα οποία με την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες τους προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Mέσω των υπηρεσιών Employment Solutions, απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους της σε εγκαταστάσεις πελατών της. Από το 2007, στη μετοχική σύνθεση της ICAP, ισχυρό πλειοψηφικό πακέτο μετοχών κατέχει το SEEF fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη ΝΑ Ευρώπη ενώ συμμετέχει και ο όμιλος Coface, ένας εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως ομίλων ασφάλισης πιστώσεων. Σήμερα, η ICAP προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές ανάγκες των κύριων Επιχειρηματικών Μονάδων των Πελατών μας: “Credit Risk & Business Information Solutions” και “Human Capital & Outsourcing Solutions”. Η ICAP Α.Ε είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets Authority (ESMA), ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency).