Όμιλος Εταιρειών, ICAP CRIF

Ο όμιλος εταιρειών ICAP CRIF (πρώην όμιλος εταιριών ICAP*), με 58 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά Πιστωτικού Κινδύνου & Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Λύσεων, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος εταιρειών ICAP CRIF, μέσω 6 εταιρειών, παρέχει καινοτόμες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προκλήσεων. Διαθέτει πάνω από 260 άτομα προσωπικό, τα οποία με την εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες τους προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ειδικότερα, ο όμιλος εταιρειών ICAP CRIF διαθέτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων “Credit Risk & Business Information Solutions” που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: Business Information & Credit Risk Services, Ratings & Analytics Services, Marketing & Sales Solutions, Consulting Services & Technology Solutions, Risk Training Institute. Η ICAP CRIF Α.Ε. (πρώην ICAP A.E.) είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets Authority (ESMA) ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency). *Στις 23 Δεκεμβρίου του 2021, η ICAP εξαγοράστηκε από την CRIF, έναν κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό.