Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Hμερομηνία έναρξης ισχύος: 26/06/2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών δικτυακός τόπος www.findbiz.gr, προορίζεται για την online παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της «ICAP CRIF A.E.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, 17676, με ΑΦΜ 996952940 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 147989301000), προς τους πελάτες B2B, μέσω του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης.

 

Οι υπηρεσίες findbiz παρέχονται από την ICAP CRIF μέσω της ιστοσελίδας www.findbiz.gr, και προορίζονται για την online παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της «ICAP CRIF A.E.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, 17676, με ΑΦΜ 996952940 (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 147989301000).

Μέσω του findbiz ο χρήστης μπορεί (α) έναντι συνδρομής να έχει ετήσια πρόσβαση σε επιχειρηματική πληροφόρηση με τη μορφή των παρακάτω προϊόντων, (β) να αγοράσει κλαδικές μελέτες οικονομικού περιβάλλοντος, γ) να αγοράσει μεμονωμένα το Business Report μιας επιχείρησης.

Δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες findbiz έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο των υπηρεσιών findbiz και να λάβουν δωρεάν μερικές από αυτές.

Δικαίωμα πλήρους πρόσβασης και χρήσης των επιμέρους λειτουργιών των προϊόντων και υπηρεσιών του findbiz, πληροφόρησης, όπως αυτές ορίζονται σε κάθε ένα από αυτά, έχουν μόνον οι πελάτες που θα έχουν καταβάλει συνδρομή συγκεκριμένης διάρκειας για τη λήψη αυτών των υπηρεσιών.

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης κλαδικών μελετών και Business Report έχουν μόνον οι πελάτες που θα έχουν καταβάλει το αντίτιμο για τη λήψη κλαδικής μελέτης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και κάνει χρήση αυτής και των Υπηρεσιών icapb2b ( στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης»), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής και των υπηρεσιών findbiz.
 2. Οι όροι χρήσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις που ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων ο Χρήστης θα ενημερώνεται κατά την είσοδο του στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και θα καλείται να τους μελετήσει και να τους αποδεχθεί πριν να εξακολουθήσει τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ FINDBIZ

Συνδρομή findbiz
Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή επαγγελματίας έχει όφελος να γίνει συνδρομητής των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας www.findbiz.gr για επιχειρηματική πληροφόρηση. Έναντι συμφέροντος τιμήματος θα έχει απεριόριστη πρόσβαση και χρήση των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα για την διάρκεια της συνδρομής. Σε όλη τη διάρκεια της συνδρομής η επιχειρηματική πληροφόρηση που περιέχεται στα συγκεκριμένα προϊόντα μας ανανεώνεται, επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε επίκαιρες εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες.


Προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης findbiz:

Πληροφορίες για 1.500.000 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο

Πρόκειται για βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία - προφίλ για εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και άλλων νομικών μορφών.
Η βάση αυτή δεδομένων σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά κριτήρια αναζήτησης των περιεχόμενων εταιρειών, όπως ταχυδρομικό κώδικα, κλάδο δραστηριότητας και κύκλο εργασιών, έτσι ώστε να δημιουργείτε μόνοι σας τις λίστες επιχειρήσεων που σας εξυπηρετούν.

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
(διαθέσιμοι για Ελληνικές επιχειρήσεις)
Πρόκειται για βάση δεδομένων στην οποία περιέχονται:
- Ισολογισμοί και Λογιστικές Καταστάσεις όλων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
- Ενοποιημένοι Ισολογισμοί και οι Λογιστικές Καταστάσεις των Ομίλων Εταιρειών

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πρόκειται για μελέτες οικονομικού περιβάλλοντος ανά κλάδο που αναλύουν τη δοµή, τις εξελίξεις και τις προοπτικές σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας. Οι λήψη Κλαδικών Μελετών δεν συμπεριλαμβάνεται στα πακέτα συνδρομής. Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης κλαδικών μελετών έχουν μόνον οι πελάτες που θα έχουν καταβάλει το αντίτιμο για τη λήψη κλαδικής μελέτης.
 

ΧΡΕΩΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Συνδρομή για προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης
Η ετήσια συνδρομή για επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης μέσω του www.findbiz.gr .

Η περίοδος της συνδρομής αρχίζει με την αποστολή από την ICAP CRIF στον πελάτη του κωδικού του πρόσβασης.


 
Τρόπος πληρωμής & πρόσβασης
Η πληρωμή της συνδρομής ή του αντίτιμου κλαδικής μελέτης μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Ο πελάτης εισάγει στη σχετική θέση της ιστοσελίδας τα στοιχεία του για την έκδοση τιμολογίου προς χρέωσή του, επίσης εισάγει σε ειδικό, ασφαλή για συναλλαγές, χώρο της ιστοσελίδας τα στοιχεία της κάρτας του.

Οι συνδρομητές λαμβάνουν ηλεκτρονικά, εντός 24 ωρών από την αποδοχή της κάρτας τους, τον κωδικό πρόσβασης πελάτη στην ιστοσελίδα www.findbiz.gr για προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης.

Οι αγοραστές Κλαδικών Μελετών εντός μισής ώρας από την αποδοχή της ηλεκτρονικής πληρωμής έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αποθήκευσης της Κλαδικής Μελέτης στον υπολογιστή τους.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών findbiz εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του ως συνδρομητή ή αγοραστή Κλαδικής Μελέτης και την αντίστοιχη  χρέωση της κάρτας του, εφόσον μέχρι την άσκηση του δικαιώματός του υπαναχώρησης δεν θα έχει προβεί σε καμία χρήση του κωδικού πρόσβασης συνδρομητή για προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης ή δεν έχει λάβει τις ζητούμενες Κλαδικές Μελέτες.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο πελάτης, με την επιφύλαξη του παραπάνω δικαιώματός του υπαναχώρησης, δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών findbiz παρά μόνο σε περιπτώσεις υπαίτιας παραβίασης από την ICAP CRIF των υποχρεώσεών της σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι με τη λήψη του κωδικού πρόσβασης πελάτη στην ιστοσελίδα www.findbiz.gr και με τη χρήση του κωδικού, έστω και μια φορά, θα έχει ήδη λάβει το σύνολο των διατιθέμενων υπηρεσιών και προϊόντων, επομένως μετέπειτα δεν είναι δεκτή η ακύρωση της σύμβασης για άλλο λόγο πλην της μη εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από υπαιτιότητα της ICAP CRIF.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links), το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους και η χρήση των οποίων υπόκειται σε αντίστοιχους δικούς τους όρους και/ή πολιτική. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν γεννά καμία ευθύνη της ICAP ως προς τη διαθεσιμότητά τους, την ποιότητα, πληρότητα, το περιεχόμενό τους ή τη λειτουργία τους σύμφωνα με τον νόμο, είτε σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τρίτου. Η χρήση των links και των δικτυακών τόπων τρίτων γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.

 


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για την εξυπηρέτηση των Χρηστών-Πελατών της ICAP CRIF για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και την υποβολή ερωτημάτων, οι σύμβουλοί μας είναι διαθέσιμοι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 9:00 έως 17:00 στο τηλέφωνο 2107200050, fax: 2107292575, email: customercare@icapcrif.com ή στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ανάλογα με το είδος του αιτήματός σας και της υπηρεσίας-προϊόν

 


ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αλλά και των υπηρεσιών findbiz αποτελούν ιδιοκτησία της ICAP CRIF, στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Ο Χρήστης-Πελάτης της ιστοσελίδας/εφαρμογής έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των υπηρεσιών findbiz και του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής, όσο και των υπηρεσιών findbiz ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.
 • Ό,τι περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή και αποτελεί δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τους κώδικες συμπεριφοράς, κατά τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους, που τυγχάνουν εφαρμογής για τη διαφύλαξη της ιστοσελίδας/εφαρμογής, του περιεχομένου της, των υπηρεσιών findbiz, των συμφερόντων και των κάθε είδους νόμιμων δικαιωμάτων της ICAP CRIF, καθώς και για τη νόμιμη και συμφωνημένη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής και των υπηρεσιών findbiz εκ μέρους των χρηστών.
 2. Ο Χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι πελάτης της ICAP CRIF με προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τις υπηρεσίες findbiz, οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες findbiz. Η πρόσβαση του Χρήστη-Πελάτη στις Πληροφορίες γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές που διενεργούνται με τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα, καθώς και για τη σύμφωνη με τους όρους παροχής τους χρήση των υπηρεσιών findbiz που αντλούνται με τον κωδικό του πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δε με μεταβιβάζεται, ως εκ τούτου ο Πελάτης-Χρήστης απαγορεύεται να εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης των κωδικών πρόσβασής του. Η ICAP CRIF δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω κωδικών από τους εργαζομένους και συνεργάτες νομικού προσώπου χρήστη, εφόσον πρόκειται για τα δηλωθέντα στην ICAP CRIF νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται από τους όρους χρήσης, αλλά και με υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών.  
 • Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:
  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ICAP CRIF ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος σύμβασης  ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ICAP CRIF ή τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. ​​
 1. Η εκ μέρους των Xρηστών της ιστοσελίδας/εφαρμογής παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης γεννά υποχρέωσή τους για την πλήρη αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης που θα προκληθεί, συνεπεία της παραβίασης αυτής, στην ICAP CRIF και σε τρίτους.

 

 


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ICAP CRIF

 1. Η ICAP CRIF, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών findbiz, να χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, ορθότητα και επικαιρότητα. Όσον αφορά στο περιεχόμενο των υπηρεσιών findbiz, οι παρεχόμενες από την ICAP CRIF εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται λόγω του τεράστιου όγκου τους, του απαιτούμενου χρόνου συλλογής και επεξεργασίας τους και της άντλησής τους από πηγές, εκτός από τις δημοσιεύσεις στον τύπο, που δεν είναι πάντοτε δυνατό να διασταυρωθούν, να παρουσιάσουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Η ICAP CRIF, λόγω της φύσης του περιεχομένου των υπηρεσιών της, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ενημερότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και δε φέρει σχετική ευθύνη. Ο Xρήστης-Πελάτης των υπηρεσιών findbiz αποδέχεται το ενδεχόμενο αυτό, το οποίο αποτελεί για την ICAP CRIF προϋπόθεση της σύναψης σύμβασης για την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών της. Σε καμία όμως περίπτωση η ICAP CRIF δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στον χρήστη ή σε τρίτους από τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής ή των υπηρεσιών findbiz .
 2. Η ICAP CRIF διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, προσωρινά τη λειτουργία ολόκληρου ή μέρους της εφαρμογής για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, ενημερώνοντας ευλόγως τον χρήστη - πελάτη. Η ICAP CRIF δεν εγγυάται την αδιάκοπη λειτουργία και την πλήρη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας/εφαρμογής στους χρήστες, περιλαμβανομένων και των πελατών με κωδικό πρόσβασης για τη λήψη υπηρεσιών findbiz, ούτε ευθύνεται για τυχόν ζημία ή βλάβη των χρηστών ή τρίτων από την αιτία αυτή.  Η ICAP CRIF διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τους servers σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και να εκτελεί διάφορες εύλογες ενέργειες διαχείρισης τους, όπως ενδεικτικά να προχωρά σε  διακοπή διαθεσιμότητας του server (downtime) για τη συντήρησή του ή προκειμένου να επεξεργαστεί αιτήματα χρηστών τα οποία αφορούν σε επαναφορά κωδικών και σε αντίστοιχες ενέργειες.
 • Ομοίως, η ICAP CRIF δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι ανάλογοι εξυπηρετητές (servers), δεν φέρουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια υλικά. Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του συστήματός του και κάνει χρήση των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας/εφαρμογής με δική του ευθύνη. Η ICAP CRIF δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του χρήστη-πελάτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση της ιστοσελίδας/ εφαρμογής και των υπηρεσιών της ICAP CRIF, είτε από μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου/εφαρμογής

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για την ICAP CRIF και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει μια Πολιτική Απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ICAP CRIF, και οι συγγενείς εταιρείες αυτής επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν και κάνουν κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως Χρήστη της ιστοσελίδας/εφαρμογής και υπηρεσιών της ICAP. Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές πρακτικές προστασίας απορρήτου μας στον σύνδεσμο Πολιτική Απορρήτου και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (στη διεύθυνση customercare@icapcrif.comή στο fax: 2107292575 ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση ICAP CRIF A.E., Ελ. Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα, Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών).
 2. Η ICAP CRIF τηρεί αρχείο με τα δεδομένα που έχουν δοθεί εκουσίως από τους πελάτες της για τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών icapb2b. Η είσοδος στην ιστοσελίδα/εφαρμογή θα πραγματοποιείται με ειδικό κωδικό πρόσβασης και συνθηματικό πρόσβασης μοναδικό για κάθε χρήστη. Οι κωδικοί αυτοί εξασφαλίζουν το απόρρητο των συναλλαγών και την ασφάλεια του συστήματος και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον Πελάτη.
 • Η ICAP CRIF θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά μόνο για την κάλυψη των εσωτερικών της αναγκών χωρίς να τα διαβιβάζει, μερικά ή ολικά, προς τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο. Παραχωρώντας εκουσίως ο Xρήστης - Πελάτης, τα δεδομένα του, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του στα πλαίσια της επιδιωκόμενης συναλλαγής και της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της ICAP ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, διατηρώντας τα δικαιώματά του εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.findbiz.gr χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με την κρυπτογράφηση 128-bit, η οποία θεωρείται ως η πλέον ισχυρή για τη διασφάλιση των online εμπορικών συναλλαγών. Έτσι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που καταχωρίζονται από τους χρήστες, όπως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, πωλούμενο προϊόν, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ώστε να μην είναι δυνατό να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.
Το πρωτόκολλο SSL αποτελεί παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Κατά την κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, έτσι ώστε προστατεύονται κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά τους.


epay eCommerce

Μέσω του eCommerce, της ασφαλούς δικτυακής πλατφόρμας διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών της epay, ολοκληρώνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με χρέωση οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας και χρεωστικής κάρτας.


ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη θα κριθεί ως αποσπασμένη από τους όρους χρήσης και δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε λοιπών διατάξεων.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και γενικά τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.