Επιλεξτε Χωρα

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

NACE 2

478

  • 4781 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  • 4782 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
  • 4789 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ROMANIA

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF