Επιλεξτε Χωρα

Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων. Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων. Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης. Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων. Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων. Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

NACE 2

467

  • 4671 Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και συναφών προϊόντων
  • 4672 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
  • 4673 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
  • 4674 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • 4675 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
  • 4676 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
  • 4677 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
ROMANIA

Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF