Επιλεξτε Χωρα

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου. Φωτογραφικές δραστηριότητες. Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π. δ. κ. α.

NACE 2

74

 • 741 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
  • 7410 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
 • 742 Φωτογραφικές δραστηριότητες
  • 7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
 • 743 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
  • 7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
 • 749 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π. δ. κ. α.
  • 7490 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
GREECE

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF