Επιλεξτε Χωρα

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί. Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων. Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο. Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής. Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου. Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο. Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. δ. κ. α.

NACE 2

23

 • 231 Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
  • 2311 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
  • 2312 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
  • 2313 Κατασκευή κοίλου γυαλιού
  • 2314 Κατασκευή ινών γυαλιού
  • 2319 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
 • 232 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
  • 2320 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
 • 233 Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
  • 2331 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
  • 2332 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
 • 234 Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
  • 2341 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
  • 2342 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
  • 2343 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
  • 2344 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
  • 2349 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
 • 235 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
  • 2351 Παραγωγή τσιμέντου
  • 2352 Παραγωγή ασβέστη και γύψου
 • 236 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
  • 2361 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
  • 2362 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
  • 2363 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
  • 2364 Κατασκευή κονιαμάτων
  • 2365 Κατασκευή ινοτσιμέντου
  • 2369 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
 • 237 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
  • 2370 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
 • 239 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. δ. κ. α.
  • 2391 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
  • 2399 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
GREECE

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF