Επιλεξτε Χωρα

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και ανάλυσης

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

NACE 2

71

  • 711 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
    • 7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
    • 7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
  • 712 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
    • 7120 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
GREECE

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και ανάλυσης

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF