ΒΕΚΑΜ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων

Διεύθυνση GREECE Μοναστηρίου 244, 54628, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 4661 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
Εξαγωγέας
Εισαγωγέας
Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Δ. Καραγιάννης
Ιστοσελίδα www.bekam.gr
Τηλέφωνο εταιρείας 2310545426
Email info@bekam.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση