Επιλεξτε Χωρα

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών. Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού. Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών. Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

NACE 2

466

  • 4661 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
  • 4662 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
  • 4663 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού
  • 4664 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
  • 4665 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
  • 4666 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
  • 4669 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
GREECE

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF