Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας. Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας. Δραστηριότητες έρευνας

NACE 2

80

  • 801 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
    • 8010 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
  • 802 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
    • 8020 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
  • 803 Δραστηριότητες έρευνας
    • 8030 Δραστηριότητες έρευνας
BULGARIA

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF