Επιλεξτε Χωρα

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

NACE 2

479

  • 4791 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου
  • 4799 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
ROMANIA

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF