Επιλεξτε Χωρα

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

NACE 2

476

  • 4761 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα
  • 4762 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα
  • 4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα
  • 4764 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα
  • 4765 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα
ROMANIA

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF