Επιλεξτε Χωρα

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού. Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

NACE 2

33

 • 331 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
  • 3311 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
  • 3312 Επισκευή μηχανημάτων
  • 3313 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
  • 3314 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
  • 3315 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
  • 3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
  • 3317 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
  • 3319 Επισκευή άλλου εξοπλισμού
 • 332 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • 3320 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
BULGARIA

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF