Επιλεξτε Χωρα

Other mining and quarrying

Quarrying of stone, sand and clay. Mining and quarrying n.e.c.

NACE 2

08

 • 081 Quarrying of stone, sand and clay
  • 0811 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
  • 0812 Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
 • 089 Mining and quarrying n.e.c.
  • 0891 Mining of chemical and fertiliser minerals
  • 0892 Extraction of peat
  • 0893 Extraction of salt
  • 0899 Other mining and quarrying n.e.c.
BULGARIA

Other mining and quarrying

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF