Επιλεξτε Χωρα

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου. Ορυχεία και λατομεία π. δ. κ. α.

NACE 2

08

 • 081 Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
  • 0811 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
  • 0812 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου εξόρυξη αργίλου και καολίνης
 • 089 Ορυχεία και λατομεία π. δ. κ. α.
  • 0891 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
  • 0892 Εξόρυξη τύρφης
  • 0893 Εξόρυξη αλατιού
  • 0899 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
BULGARIA

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF