Επιλεξτε Χωρα

Mining of metal ores

Mining of iron ores. Mining of non-ferrous metal ores

NACE 2

07

  • 071 Mining of iron ores
    • 0710 Mining of iron ores
  • 072 Mining of non-ferrous metal ores
    • 0721 Mining of uranium and thorium ores
    • 0729 Mining of other non-ferrous metal ores
BULGARIA

Mining of metal ores

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF