Επιλεξτε Χωρα

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης). Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

NACE 2

19

  • 191 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
    • 1910 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)
  • 192 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
    • 1920 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
ROMANIA

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF