Επιλεξτε Χωρα

Libraries, archives, museums and other cultural activities

Libraries, archives, museums and other cultural activities

NACE 2

91

  • 910 Libraries, archives, museums and other cultural activities
    • 9101 Library and archives activities
    • 9102 Museums activities
    • 9103 Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions
    • 9104 Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
BULGARIA

Libraries, archives, museums and other cultural activities

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF