Επιλεξτε Χωρα

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

NACE 2

90

  • 900 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
    • 9001 Τέχνες του θεάματος
    • 9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
    • 9003 Καλλιτεχνική δημιουργία
    • 9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
GREECE

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF