Επιλεξτε Χωρα

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

NACE 2

66

 • 661 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 6611 Διαχείριση χρηματαγορών
  • 6612 Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
  • 6619 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 662 Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
  • 6621 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
  • 6622 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
  • 6629 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
 • 663 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
  • 6630 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
ROMANIA

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα μέσω των οικονομικών υπηρεσιών της ICAP CRIF