ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

H εγχώρια παραγωγή συσσωρευτών για οχήματα υπέστη σημαντική μείωση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα να λειτουργεί, συστηματικά πλέον, μόνο μία επιχείρηση κατασκευής συσσωρευτών οχημάτων. Επομένως, η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγόμενα προϊόντα.
Στην αγορά λειτουργούν αφενός μεν εισαγωγικές εταιρείες που ειδικεύονται στους συσσωρευτές, αφετέρου δε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των αυτοκινήτων και ανταλλακτικών οχημάτων, συμπληρωματικά δε εισάγουν και συσσωρευτές, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις συσσωρευτών να καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους.
Το μέγεθος της αγοράς (σε τεμάχια) παρουσίασε ανοδική πορεία μέχρι και το 2008, ενώ την περίοδο 2009-2013 κατέγραφε συνεχώς μείωση. Από το 2014 και μετά η αγορά κινείται και πάλι σε θετική τροχιά, ωστόσο η ανοδική πορεία αντιστρέφεται το 2020, καθώς οι συνθήκες πανδημίας (Covid-19) η οποία έπληξε και τη χώρα μας επηρέασαν αρνητικά και την εξεταζόμενη αγορά, το μέγεθος της οποίας κατέγραψε μείωση σε ποσοστό 5,5%, σε σχέση με το 2019. Σε ανοδική τροχιά κινείται και πάλι τα επόμενα έτη (2021 - 2022).
Το 2021 το μέγεθος της εγχώριας "φαινομενικής" κατανάλωσης εκτιμάται αυξημένο κατά 4,8% σε σχέση με το 2020. Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και η ομαλοποίηση της αγοράς από το Μάιο του 2021 (σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων) επίδρασαν θετικά στην εξεταζόμενη αγορά, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες οχημάτων προέβησαν σε αντικατάσταση της μπαταρίας την οποία είχαν αναβάλλει κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση) συσσωρευτών οχημάτων καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς η παραγωγή κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τη ζήτηση.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ορισμός Προϊόντων
Η Ζήτηση για Συσσωρευτές Οχημάτων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Εγχώρια Παραγωγή Συσσωρευτών Οχημάτων
Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών
Εισαγωγές Συσσωρευτών
Εξαγωγές Συσσωρευτών
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης – Προορισμού των Συσσωρευτών
Εγχώρια Αγορά Συσσωρευτών Οχημάτων
Μερίδια Αγοράς
Το Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών στην Ε.Ε.
Εξωτερικό Εμπόριο Συσσωρευτών στην Ε.Ε.
Αξία Εισαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Αξία Εξαγωγών ανά Χώρα της Ε.Ε.
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου