ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2021
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο κλάδος των επίπλων οικιακής χρήσης περιλαμβάνει αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών και εισαγωγικών). Οι περισσότερες παραγωγικές μονάδες είναι πολύ μικρού μεγέθους και δεν έχουν αυτοματοποιημένη παραγωγή. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και παράγουν μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται παράλληλα με την εμπορία και άλλων ειδών οικιακής χρήσης (π.χ. φωτιστικά, διακοσμητικά είδη, χαλιά).
Τα τελευταία έτη σημαντική είναι η παρουσία διεθνών αλυσίδων επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης με αυξανόμενο ρυθμό ίδρυσης νέων καταστημάτων σε όλη την χώρα.
Η εγχώρια αγορά επίπλων οικιακής χρήσης (σε αξία) κινήθηκε σε πτωτική τροχιά την περίοδο 2008-2015, ενώ την επόμενη τετραετία (2016-2019) παρουσίασε συνεχή αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,6%. Ωστόσο, το 2020 η ανοδική πορεία ανακόπηκε, καταγράφοντας ετήσια μείωση 11,3%. Με την εμφάνιση και εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 και στη χώρα μας (από το Μάρτιο του 2020), τόσο οι παραγωγικές όσο και οι εισαγωγικές επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου υπέστησαν απώλειες
Έντονη μείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις εισαγομένων επίπλων οικιακής χρήσης (σε αξία) την περίοδο 2009-2014. Αντίθετα, ανοδική ήταν η εξέλιξη των εισαγωγών την επόμενη πενταετία (2015-2019, μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 6,8%). Ωστόσο, μείωση εκτιμάται ότι παρουσίασαν οι πωλήσεις εισαγομένων επίπλων το 2020, καλύπτοντας το 65,2% των συνολικών πωλήσεων.
Οι εξαγωγές επίπλων (σε αξία) σημειώνουν μικρή αύξηση τα τελευταία έτη, ωστόσο κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο της εγχώριας παραγωγής και των εισαγωγών.
Η εισαγωγική διείσδυση στον κλάδο των επίπλων οικιακής χρήσης (βάσει αξίας) βαίνει αυξανόμενη, αγγίζοντας το 65,2% το 2020.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία επίπλων, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις επίπλων καθιστικού χώρου κάλυψαν περίπου το 45,5% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2020. Τα έπιπλα υπνοδωματίου κάλυψαν το 37,5% και τα έπιπλα τραπεζαρίας το υπόλοιπο 17% της αγοράς.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Η Ζήτηση των Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομό
Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Εμπορίου Επίπλων
Πιστοληπτική Ικανότητα του Εμπορίου Επίπλων
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Κατασκευής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων
Κατάταξη Επιχειρήσεων Κατασκευής Επίπλων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Εισαγωγής Επίπλων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιρειών Εισαγωγής Επίπλων Οικιακής Χρήσης (2019-2020)
Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εισαγωγές ανά Χώρα Προέλευσης
Εξαγωγές Επίπλων Οικιακής Χρήσης ανά Κατηγορία
Εξαγωγές κατά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επίπλων
Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Η Αγορά Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ιταλία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γερμανία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Πολωνία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Γαλλία
Η Παραγωγή Επίπλων Οικιακής Χρήσης: Ισπανία
Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Οικιακής Χρήσης στην Ε.Ε.-28
Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Συμπεράσματα - Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
Ανάλυση SWOT
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου