ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο των διαμεταφορών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες. Αρκετές διαμεταφορικές επιχειρήσεις παρέχουν πλέον και υπηρεσίες Third Party Logistics, δεδομένου ότι οι εταιρείες-πελάτες τους ζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, παρέχουν παράλληλα και υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης, διανομής των προϊόντων κ.ά.
Την περίοδο 2014-2019 η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς ακολούθησε ανοδική πορεία, με το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται σε 7,6%. Σημειώνεται ότι η ετήσια μεταβολή έβαινε συνεχώς αυξανόμενη από το 2016 έως το 2019 (2015: 3,9%, 2019: 11,8%). Το 2020 η έντονη αυξητική πορεία που εμφάνιζε η αγορά ανακόπηκε, με την αξία της να καταγράφει μικρή άνοδο κατά 1,8% έναντι του 2019. Το 2021, με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ιδιαίτερα υψηλή άνοδο κατέγραψε η αξία της αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς, καθώς εκτιμάται ότι αυξήθηκε 34,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του "μεταφορικού έργου", εν συγκρίσει με το 2020, όσο και στην άνοδο των τιμών διαμεταφοράς, ιδιαίτερα των θαλάσσιων διαμεταφορών.
Οι οδικές διαμεταφορές αντιπροσωπεύουν, διαχρονικά, το υψηλότερο ποσοστό επί της συνολικής αξίας της αγοράς, το οποίο εκτιμάται σε 52% το 2021. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με μερίδιο 29% οι οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση το τελευταίο έτος. Οι αεροπορικές διαμεταφορές κατέχουν μερίδιο 10% επί της συνολικής εγχώριας αγοράς το 2021, οι σιδηροδρομικές 6,5% και οι συνδυασμένες 2,5% αντίστοιχα.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Βιομηχανική Δραστηριότητα
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές
Εμπορικό Ισοζύγιο
Φορτηγά Οχήματα
Θαλάσσιες Μεταφορές
Αεροπορικές Μεταφορές
Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Εταιρειών ανά Γεωγραφική Περιοχή
Κατανομή Εταιρειών βάσει Προσωπικού
Κατανομή Εταιρειών βάσει Νομικής Μορφής
Κατανομή Εταιρειών βάσει της Περιόδου Ίδρυσης
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών”
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
– Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών στην Ε.Ε.
Παγκόσμιες Αεροπορικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Ευρωπαϊκές Αεροπορικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου