ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2022
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Στον κλάδο των ηλεκτρικών λαμπτήρων στη χώρα μας σήμερα δεν υπάρχουν παραγωγικές επιχειρήσεις.
Το σύνολο της ζήτησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισαγωγές. Κάποιες εξαγωγές που καταγράφονται, αφορούν επανεξαγωγές.
Εξετάζοντας την κατανομή των εισαγωγών ανά κύρια κατηγορία λαμπτήρων, το 2021 οι λαμπτήρες Led κάλυψαν το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών με ποσοστό 81,5% και αξία €37,9 εκατ. Ακολουθούν οι διάφορες άλλες κατηγορίες λαμπτήρων (μερίδιο 12,9%).
Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς των λαμπτήρων κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2016-2019 καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 12% σε αξία (τιμές χονδρικής). Ειδικότερα, το 2019 σημείωσε άνοδο 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, σημαντική ήταν η ανάπτυξη των λαμπτήρων της νέας τεχνολογίας (LED), οι οποίοι άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς στο αγοραστικό κοινό (λόγω των πλεονεκτημάτων τους), αντικαθιστώντας μεγάλο μέρος των συμβατικών – παραδοσιακών λαμπτήρων.
Ωστόσο, το επόμενο έτος 2020, η πανδημία του Covid-19 και η αναστολή της λειτουργίας, πέραν του λιανικού εμπορίου, για μεγάλο χρονικό διάστημα και ολόκληρου του κλάδου HO-RE-CA (γεγονός που οδήγησε στον περιορισμό και των ανακαινίσεων μεταξύ άλλων), είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ανοδική πορεία της συγκεκριμένης αγοράς καταγράφοντας μείωση 9,5% σε σχέση με το 2019.
Ανάκαμψη της αγοράς των λαμπτήρων εμφανίζεται και πάλι το 2021 (με την επαναλειτουργία της οικονομίας) το μέγεθος της οποίας αυξήθηκε κατά 11,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αναφορικά με τη διάρθρωση των πωλήσεων λαμπτήρων ανά κατηγορία εκτιμάται ότι, το 2021 οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, καταλαμβάνοντας μερίδιο (σε αξία) 75%-80%. Διαχρονικά, το μερίδιο των λαμπτήρων LED είναι ανοδικό καθώς αντικαθιστούν μεγάλο μέρος των παραδοσιακών λαμπτήρων, πολλά είδη των οποίων αποσύρονται από την αγορά.
Το υπόλοιπο 20%-25% της αγοράς κατέλαβαν οι λαμπτήρες άλλων κατηγοριών όπως, οι λαμπτήρες φθορισμού, αλογόνου, υδραργύρου, πυράκτωσης κλπ.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή των Προϊόντων
Θεσμικό Πλαίσιο (Κανονισμοί - Ανακύκλωση)
Η Ζήτηση Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Νομική Μορφή
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP CRIF COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
-Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
Εισαγωγές Λαμπτήρων
Εξαγωγές Λαμπτήρων
Εγχώρια Αγορά Λαμπτήρων
Μερίδια Αγοράς Κυριότερων Επιχειρήσεων
Η Αγορά Ηλεκτρικών Λαμπτήρων στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Παραγωγή Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου -Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου