ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2020
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν ούζο, τσίπουρο, λικέρ και μπράντυ. Η παραγωγή των υπολοίπων αλκοολούχων ποτών (ουίσκι, βότκα κλπ.) στη χώρα μας είναι αμελητέα ή ανύπαρκτη και η αγορά εφοδιάζεται (σχεδόν αποκλειστικά) από εισαγόμενα προϊόντα.
Ο εισαγωγικός τομέας αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνει ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται από πολυεθνικούς ομίλους με σημαντική παρουσία στη διεθνή αγορά, που διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα διανομής.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσίασε μικρές ετήσιες μεταβολές την περίοδο 2000-2009. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας η αγορά κατέγραψε σημαντική πτώση, καθώς η συνολική ποσότητα (σε 9λιτρα κιβώτια) μειώθηκε σωρευτικά κατά 25% (2015/2010). Ωστόσο, την τελευταία τετραετία (2016-2019), με την σχετική ομαλοποίηση της αγοράς, παρατηρείται ανάκαμψη της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Το μέγεθος της συνολικής αγοράς εκτιμάται ότι σημείωσε σωρευτική αύξηση 5% το 2019 σε σχέση με το 2015. Για το 2020 εκτιμάται σημαντική μείωση της αγοράς αλκοολούχων.
Τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά αλκοολούχων ποτών έχει το ουίσκι, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής του έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία (2010:35,2%, 2019:23,7%). Ακολουθεί το ούζο (20,4% το 2019), το μερίδιο του οποίου συρρικνώθηκε σε σχέση με το 2010 (25,3%), ωστόσο φαίνεται να το διατηρεί την τελευταία πενταετία (2014:20,9%). Ελαφρά άνοδο της συμμετοχής τους την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζουν η βότκα, το ρούμι και το τζιν.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Θεσμικό Πλαίσιο – Φορολόγηση
Φορολογικά Έσοδα Αλκοολούχων Ποτών
Θεσμικό Πλαίσιο – Νομοθεσία
Η Ζήτηση Αλκοολούχων Ποτών
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Δεικτών του Κλάδου
Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Κατανομή Ποτοποιείων βάσει Γεωγραφικής Θέσης
Κατανομή Επιχειρήσεων βάσει Προσωπικού
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλκοολούχων Ποτών
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Αλκοολούχων Ποτών
Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης και του Ευρύτερου Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Η Εγχώρια Αγορά Αλκοολούχων Ποτών
Εγχώρια Παραγωγή
Συμμετοχή Ποτών Εγχώριας Παραγωγής
Εξέλιξη Εισαγωγών
Εξέλιξη Εξαγωγών
Εμπορικό Ισοζύγιο
Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών
Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στον Κλάδο των Αλκοολούχων Ποτών
Ανάλυση της Αγοράς Αλκοολούχων Ποτών ανά Κατηγορία
Η Αγορά Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Οι Τιμές των Αλκοολούχων Ποτών στην Ε.Ε.
Κυριότερες Χώρες Προορισμού των Εξαγωγών της Ε.Ε.
Γεωγραφική Ένδειξη Αλκοολούχων ποτών στην Ε.Ε.
Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Προοπτικές του Κλάδου
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου