ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

Θεατρικές παραγωγές

Εμπορική Επωνυμία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΕ
Διεύθυνση GREECE Υδρας 11, 11362, Αθήνα, Αττική
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
Διαχειριστής Γεωργία Κ. Ηλιοπούλου
Δημήτριος Σουβλάκης
Τηλέφωνο εταιρείας 2105154837

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση