ΣΙΝΙΩΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επεξεργασία και εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων ψαριών. Παραγωγή πάγου

Διεύθυνση GREECE 64011, Κεραμωτή, Καβάλα
Νομική Μορφή Ομόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 1020 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
Εξαγωγέας
Διαχειριστής Γεώργιος Ν. Σινιώρης
Δημήτριος Ν. Σινιώρης
Τηλέφωνο εταιρείας 2591051543
Email n.sinioris@hotmail.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση