ΜΟΙΤΕΡ, ΣΟΥΖΑΝΑ, & ΣΙΑ Ε.Ε.

Χονδρικό εμπόριο προφίλ αλουμινίου

Διεύθυνση GREECE Επίκουρου 1, 38446, Βόλος, Μαγνησία
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 4672 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Διαχειριστής Σουζάνα Χ. Μόιτερ
Τηλέφωνο εταιρείας 2421025851, 2421025556
Email moiter3000@gmail.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση