ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Διεύθυνση GREECE Πεο Αθηνων Πατρων Κραθι 0, 25006, Ακράτα, Αχαϊα
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Διαχειριστής Ιωανν Θ. Γιαννοπουλος
Τηλέφωνο εταιρείας 2104124040

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση