ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΩΡΟΛΟΓΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Νευρολογική Κλινική

  • Πωλησεις(€)
    0-2m
    2020
Εμπορική Επωνυμία ΝΕΥΡΩΝ
Διεύθυνση GREECE Μητροπόλεως 51, 54623, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
NACE 2 8610 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
Διαχειριστής Αναστάσιος Γ. Ωρολογάς
Τηλέφωνο εταιρείας 2310288068

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση