ΧΕΡΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ "COMMERCIAL TECHNICAL REPRESENTATIONS"

Αντιπροσωπείες μετάλλων, φύλλων, σωλήνων και εξαρτημάτων

  • Προσωπικο
    0-10
Εμπορική Επωνυμία COMMERCIAL TECHNICAL REPRESENTATIONS
Διεύθυνση GREECE Μυκυνών 10, 17673, Καλλιθέα, Αττική
Νομική Μορφή Ατομική Επιχείρηση
NACE 2 4612 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων
Ιδιοκτήτης Εμμανουήλ Χ. Χερβατόπουλος
Τηλέφωνο εταιρείας 2109578200, 2109578201

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση