ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αεροπορικές μεταφορές (προγραμματισμένες και μη)

Εμπορική Επωνυμία HELLAS AIRLINES
Διεύθυνση GREECE Σκενδεράνη 4, 38221, Βόλος, Μαγνησία
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
NACE 2 5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
Διαχειριστής Βασίλειος Σ. Ραλάκης
Τηλέφωνο εταιρείας 2421031922

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση