ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

Διεύθυνση GREECE Νυμφασία 0, 22010, Βυτίνα, Αρκαδία
Νομική Μορφή Ετερόρρυθμη Εταιρεία
NACE 2 4730 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
Διαχειριστής Ειρήνη Φιλίππου
Τηλέφωνο εταιρείας 2795029033

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση