ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Ε.Π.Ε.

Παραγωγή, τυποποίηση & εμπόριο ελαιόλαδου

Εμπορική Επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Διεύθυνση GREECE 25010, Αιγείρα, Αχαϊα
Νομική Μορφή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
NACE 2 1041 Παραγωγή ελαίων και λιπών
Διαχειριστής Κωνσταντής Π. Γιαννούλης
Τηλέφωνο εταιρείας 2696031032

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση