ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

25 έτη εμπειρίας και εξειδίκευσης στην Ενημέρωση Οφειλετών για B2C και B2B Απαιτήσεις Τραπεζών, Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, Εταιρειών Τηλεπικοινωνίας και Εμπορικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 75 κλάδους της οικονομίας (πχ Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμός, Ιατροφαρμακευτικός κλάδος, Couriers, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας κλπ).

  • Πωλησεις(€)
    0-2m
    2020
  • Προσωπικο
    11-50
Εμπορική Επωνυμία CYCLE - CREDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Διεύθυνση GREECE Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 2, 17676, Καλλιθέα, Αττική
Νομική Μορφή Ανώνυμη Εταιρεία
NACE 2 6619 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
Διευθύνων Σύμβουλος Ηλίας Π. Αλεβίζος
Ιστοσελίδα www.cyclecollections.com
Τηλέφωνο εταιρείας 2109304200
Email info@cycle.gr

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση