ΧΑΝΔΑΚΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Πρακτορεύσεις πλοίων. Διαμεταφορείς. Εκτελωνισμοί

Διεύθυνση GREECE Αριστείδου 15, 18531, Πειραιάς, Αττική
Νομική Μορφή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
NACE 2 5229 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Διαχειριστής Νικόλαος Ε. Μπαντουβάς
Ιστοσελίδα www.chandakas.com
Τηλέφωνο εταιρείας 2104133791, 2104119267
Email agency@chandakas.com

Είστε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας; Προτείνετε μία διόρθωση