Получаване на достъп до подробна финансова информация

Свържете се с вашия консултант в ICAP CRIF

За допълнителна финансова информация ICAP CRIF предоставя разнообразни услуги за достъп до финансовите отчети на повече от 900 000 дружества в Гърция, България, Румъния и Кипър.

Бизнес профили

Профилите на ICAP CRIF са надежден източник на информация и могат да ви помогнат да формирате мнение по отношение на дейността, рентабилността и стабилността на дадена компания в Гърция и в чужбина.

 

Финансови отчети

Финансовите отчети се предлагат в различни форми в зависимост от това дали се отнасят компания, група или сектор и коефициентите са разделени в пет категории:

    • Рентабилност
    • Жизнеспособност & Капиталова структура
    • Ликвидност
    • Дейност
    • Инвеститор

Всички продукти съдържат изменението на отчетите и коефициентите във времето и цифрите могат да бъдат редактирани в Excel.

 

ICAP CRIF Data.Prisma

Data.Prisma е най-съвременният инструмент за подробен анализ на финансови и търговски данни.

Приложението има за цел да предостави на клиентите незабавен достъп до изчерпателен набор от бизнес информация. В същото време, той предлага всички необходими инструменти за обобщаване, анализиране, профилиране и отчитане на цялата информация, като дава възможност за намиране на нови клиенти, търсене на информация за партньори и подпомагане на ежедневната дейност на много отдели.