За CRIF

С 6.600 професионалисти в 40 страни от 4 континента и около 714 милиона общо приходи, CRIF (www.crif.com) е глобална компания, специализирана в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи, предоставяне на аутсорсинг услуги и обработка на данни, както и дигитални решения, от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране /Open Banking/. CRIF съчетава уменията на хората си с високо развитите си технологии и дигиталните си нововъведения, за да предостави високо стойностни решения на своите клиенти - над 10 500 финансови институции, 600 застрахователни дружества, 82 000 търговски дружества и 1 000 000 физически лица. CRIF е в Топ 100 IDC FinTech класацията на водещите световни доставчици на технологични решения за финансовия сектор. От 2019 г. Групата е Account Information Service Provider (AISP) в 31 Европейски държави, където е приложима ревизираната Директива за платежните услуги.

Повече за CRIF

За ICAP CRIF

ICAP CRIF (по-рано ICAP S.A. Group), с 59 години успешно представяне в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в решенията за кредитен риск и бизнес информация в Югоизточна Европа. От 23 декември 2021 г. компания ICAP CRIF е изцяло собственост на CRIF. Тя е важен регионален център в рамките на CRIF Group и е работеща и организирана като едно цяло от общ управленски екип. Компанията предоставя иновативни решения за голяма съвкупност от бизнес предизвикателства, групирани в 5 категории: решения за кредитен риск и бизнес информация, услуги за рейтинги и анализи, решения за маркетинг и продажби, технологични решения и разширен анализ и консултантски услуги. ICAP CRIF S.A. е единствената компания в Гърция, която е призната като външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Банката на Гърция и е сертифицирана като Агенция за кредитна оценка (CRA) от Европейското бюро за ценни книжа и пазари (ESMA).

Повече за ICAP CRIF