За CRIF

С 6 200 професионалисти в 40 страни от 4 континента и около 608 милиона общо приходи, CRIF (www.crif.com) е глобална компания, специализирана в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи, предоставяне на аутсорсинг услуги и обработка на данни, както и дигитални решения, от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране /Open Banking/. CRIF съчетава уменията на хората си с високо развитите си технологии и дигиталните си нововъведения, за да предостави високо стойностни решения на своите клиенти - над 10 500 финансови институции, 600 застрахователни дружества, 82 000 търговски дружества и 1 000 000 физически лица. CRIF е в Топ 100 IDC FinTech класацията на водещите световни доставчици на технологични решения за финансовия сектор. От 2019 г. Групата е Account Information Service Provider (AISP) в 31 Европейски държави, където е приложима ревизираната Директива за платежните услуги.

Повече за CRIF

За ICAP CRIF

ICAP CRIF (бившата група от компании ICAP), с 58 години успешно развитие и присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск в Югоизточна Европа. От 23 декември 2021 г. ICAP CRIF е изцяло притежавана от CRIF. ICAP CRIF, посредством 6 компании, предлага широка гама от иновативни решения в следните пет направления: Бизнес информация и Управление на кредитния риск, Рейтинги и Анализи, Решения за маркетинг и продажби, Консултантски услуги и Технологични решения и Институт за Обучение по „Управление на Риска“. ICAP CRIF (бившата група от компании ICAP) е единствената компания в Гърция, която е призната за външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Гръцката Национална Банка, и е сертифицирана Агенция за Кредитен Рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). За повече информация: www.icapcrif.com

Повече за ICAP CRIF