ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή
2. Η Ζήτηση για Λευκές Οικιακές Συσκευές
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Των Λευκών Οικιακών Συσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Παραγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.10 Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Συσκευών
Αγοραστικοί Όμιλοι Καταστηματαρχών
Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
Μεμονωμένα Καταστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Των Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.1 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.1.1 Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες-Καταψύκτες
4.1.2 Ηλεκτρικές Κουζίνες
4.1.3 Απορροφητήρες
4.1.4 Φούρνοι Μικροκυμάτων
4.1.5 Πλυντήρια Ρούχων
4.1.6 Πλυντήρια Πιάτων
4.1.7 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
4.2.1 Εισαγωγές ανά Προϊόν – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
Ψυγεία-Ψυγειοκαταψήκτες-Καταψύκτες
Ηλεκτρικές Κουζίνες και Φούρνοι για Ενσωμάτωση
Φούρνοι Μικροκυμάτων
Απορροφητήρες
Πλυντήρια Ρούχων
Πλυντήρια Πιάτων
4.2.2 Εξαγωγές ανά Προϊόν – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
Ψυγεία-Ψυγειοκαταψύκτες-Καταψύκτες
Ηλεκτρικές Κουζίνες και Φούρνοι για Ενσωμάτωση
Φούρνοι Μικροκυμάτων
Απορροφητήρες
Πλυντήρια Ρούχων
Πλυντήρια Πιάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
6. Συμπεράσματα Και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2004)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή ψυγείων-πλυντηρίων-κουζινών-φούρνων (2000-2005)
Πίνακας 2.3 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 2.4 Αριθμός νέων κατοικιών και δωματίων (2000-2005)
Πίνακας 2.5 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2005)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2005)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. τ.μ. (2001-2005)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. κ.μ. (2001-2005)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006 & 2005)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.9 Είδη που διαθέτει το νοικοκυριό ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησής τους
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής (2002)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2005)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις εισαγωγής λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2005)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιριών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.9 Αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Π3.1 Αριθμός και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά νομό (2002)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών (2002)
Π3.3 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (2002)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2005)
Π3.5 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2001-2005)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.9 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.10 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Π3.14 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.15 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.16 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.17 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2000-2004)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (1993-2005)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ηλεκτρικών κουζινών (1993-2005)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση απορροφητήρων (1993-2005)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος αγοράς φούρνων μικροκυμάτων (1993-2005)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλυντηρίων ρούχων (1993-2005)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλυντηρίων πιάτων (1993-2005)
Πίνακας 4.7 Κατανομή αγοράς πλυντηρίων πιάτων ανά κατηγορία (1993-2005)
Πίνακας 4.8 Συνολικό μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (1993-2006)
Πίνακας 4.9 Εξέλιξη των εισαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2000-2005)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη των εισαγωγών ηλεκτρικών κουζινών (2000-2005)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη των εισαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση (2000-2005)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη των εισαγωγών φούρνων μικροκυμάτων (2000-2005)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη των εισαγωγών απορροφητήρων (2000-2005)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη των εισαγωγών πλυντηρίων ρούχων (2000-2005)
Πίνακας 4.15 Εξέλιξη των εισαγωγών πλυντηρίων πιάτων (2000-2005)
Πίνακας 4.16 Εξέλιξη των εξαγωγών ψυγείων - ψυγειοκαταψυκτών - καταψυκτών (2000-2005)
Πίνακας 4.17 Εξέλιξη των εξαγωγών ηλεκτρικών κουζινών και φούρνων για ενσωμάτωση (2000-2005)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη των εξαγωγών φούρνων μικροκυμάτων (2000-2005)
Πίνακας 4.19 Εξέλιξη των εξαγωγών απορροφητήρων (2000-2005)
Πίνακας 4.20 Εξέλιξη των εξαγωγών πλυντηρίων ρούχων (2000-2005)
Πίνακας 4.21 Εξέλιξη των εξαγωγών πλυντηρίων πιάτων (2000-2005)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών (2000-2005)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2003-2005)
Π4.9 Ποσοστιαία συμμετοχή των εισαγωγών λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανά ομάδα χωρών προέλευσης (2000-2005)
Π4.10 Ανάλυση εξαγωγών ψυγείων-ψυγειοκαταψυκτών-καταψυκτών ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.11 Ανάλυση εξαγωγών ηλεκτρικών κουζινών ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.12 Ανάλυση εξαγωγών φούρνων για ενσωμάτωση ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.13 Ανάλυση εξαγωγών φούρνων μικροκυμάτων ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.14 Ανάλυση εξαγωγών απορροφητήρων ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.15 Ανάλυση εξαγωγών πλυντηρίων ρούχων ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)
Π4.16 Ανάλυση εξαγωγών πλυντηρίων πιάτων ανά κύρια χώρα προορισμού (2003-2005)