ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ

Η ζήτηση για ελαστικά (αυτοκινήτων-δικύκλων) καλύπτεται αποκλειστικά
από εισαγωγές, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή. Όσον αφορά στις
ζάντες, η εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα η ζήτηση
να καλύπτεται ουσιαστικά από εισαγωγές. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά
εμπορικά σήματα ελαστικών (από προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών, έως
ελαστικά "ιδιωτικής ετικέτας"). Τα βουλκανιζατέρ αποτελούν το κύριο
κανάλι διάθεσης των προϊόντων, εκτιμάται δε ότι τα συγκεκριμένα
καταστήματα καλύπτουν περίπου το 90% των συνολικών πωλήσεων.
Η συνολική εγχώρια αγορά (κατανάλωση σε τεμάχια) ελαστικών κινήθηκε
ανοδικά την περίοδο 2000-2007, ενώ το 2008 η αγορά εμφάνισε μείωση
3,7% σε σχέση με το 2007. Τα ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων κάλυψαν
το 69,5% της συνολικής αγοράς του 2008 και ακολούθησαν τα ελαστικά
δικύκλων με 15,4%. Πτώση της τάξης του 10% παρουσίασαν και οι πωλήσεις
ζαντών "δεύτερης τοποθέτησης" κατά το 2008, ενώ το 2007 σημείωσαν
αύξηση 2%. Οι ζάντες για επιβατικά αυτοκίνητα καλύπτουν το μεγαλύτερο
μέρος της ζήτησης και ακολουθούν με μικρό μερίδιο αυτές που
προορίζονται για ημιφορτηγά και 4x4.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Κατηγορίες και Χαρακτηριστικά των Προϊόντων
1.5 Στοιχεία Θεσμικού Πλαισίου
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών – Ζαντών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ελαστικών
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Εταιρειών Ελαστικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Oμαδοποιημένος Iσολογισμός
3.4.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
3.4.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ζαντών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Oμαδοποιημένος Iσολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1. Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1. Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2. Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Ελαστικών - Ζαντών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ελαστικών – Ζαντών
4.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών - Ζαντών
4.1.1 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών
4.1.2 Εγχώρια Αγορά Ζαντών Αυτοκινήτων
4.1.3 Μερίδια Αγοράς Ελαστικών - Ζαντών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
4.2.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Xώρες Προέλευσης
4.2.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
4.2.3 Εξαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προορισμού
4.2.4 Εξαγωγές Ζαντών – Χώρες Προορισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος των Ελαστικών στο Εξωτερικό
5.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών Αυτοκινήτων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ιαπωνίας
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
• Benchmarking Επιχειρήσεων Ελαστικών & Ζαντών
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2002-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2002-2010)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2002-2010)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2002-2010 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Κυκλοφορούντα οχήματα κατά κατηγορία (τέλος 2009)
Π2.6 Ηλικία στόλου οχημάτων στην Ελληνική επικράτεια ανά κατηγόρια οχήματος
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2008)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών βάσει καθαρών (προ φόρου) αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών (2005-2010)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών βάσει καθαρών (προ φόρου) αποτελεσμάτων (2009)
Πίνακας 3.11 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων ζαντών βάσει κερδών EBITDA (2009)
Πίνακας 3.12 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγικών επιχειρήσεων ελαστικών βάσει μικτών κερδών (2009)
Πίνακας 3.13 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ελαστικά - Ζάντες (2010-2009)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2010)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ελαστικών και ζαντών ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ελαστικών ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ζαντών ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών
(2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ελαστικών
(2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2005-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ζαντών
(2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε ποσότητα (1999-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2010)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (1999-2010)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2010)
Πίνακας 4.5 Μερίδια εταιρειών εισαγωγής ελαστικών (2010)
Π4.1 Συνολικές εισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2005-2010)
Π4.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2005-2010)
Π4.3 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα (2005-2010)
Π4.4 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.5 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.6 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.7 Εισαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.8 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.9 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2009-2010)
Π4.10 Συνολικές εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2005-2010)
Π4.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2005-2010)
Π4.12 Εξαγωγές τροχών για δίκυκλα (2005-2010)
Π4.13 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού
(2009-2010)
Π4.14 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.15 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.16 Εξαγωγές καινούργιων ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προορισμού
(2009-2010)
Π4.17 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Π4.18 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για δίκυκλα ανά χώρα προορισμού (2009-2010)
Πίνακας 5.1 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά κύρια χώρα και γεωγραφική περιοχή (2001-2008)
Πίνακας 5.2 Ετήσια παραγωγή ελαστικών επαγγελματικών αυτοκινήτων ανά χώρα (2001-2008)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων ανά γεωγραφική περιοχή (2002-2008)
Πίνακας 5.4 Ιαπωνικές εισαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2009)
Πίνακας 5.5 Ιαπωνικές εξαγωγές ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή προορισμού (2009)