ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.3 Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Τι είναι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Η Νομοθεσία
Ανακύκλωση Συσκευασιών ΑΕ
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ηλεκτρικών Οικιακών Μικροσυσκευών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη των Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
3.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.9 Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Αλυσίδες Καταστημάτων Οικιακών Συσκευών
Αγοραστικοί Όμιλοι Καταστηματαρχών
Μεγάλα Καταστήματα Λιανικής
Μεμονωμένα Καταστήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής χρήσης
4.1 Ηλεκτροθερμικές Συσκευές
4.1.1 Καφετιέρες
4.1.2 Βραστήρες
4.1.3 Φρυγανιέρες
4.1.4 Φριτέζες
4.1.5. Τοστιέρες/ψηστιέρες
4.1.6 Κουζινάκια – Φουρνάκια
4.2 Μίξερ και Κουζινομηχανές
4.3 Σκούπες-Σκουπάκια
4.4 Ηλεκτρικά Σίδερα
4.5 Συσκευές Προσωπικής Φροντίδας (Στεγνωτήρες μαλλιών)
4.6 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
4.7 Εξωτερικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα Και Προοπτικές
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Yποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών Οικιακής Χρήσης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή μικρών οικιακών συσκευών (2000-2007)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2006)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής (2003)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αλυσίδων καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών
Πίνακας 3.8 Αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών ειδών
Π3.1 Αριθμός και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κατά νομό (2003)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών (2003)
Π3.3 Κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών βάσει της νομικής μορφής στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (2003)
Π3.4 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.5 Κατανομή διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (2003-2007)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.7 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.8 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2006)
3.10 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ηλεκτρικών μικροσυσκευών οικιακής χρήσης (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρικών μικροσυσκευών (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρικών μικροσυσκευών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε καφετιέρες (2005-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε βραστήρες (2005-2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε φρυγανιέρες (2005-2007)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε φριτέζες (2005-2007)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε μίξερ και κουζινομηχανές (2005-2007)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε σκούπες και σκουπάκια (2005-2007)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2007)
Π4.1 Ανάλυση των εισαγωγών σε καφετιέρες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.2 Ανάλυση των εισαγωγών σε φρυγανιέρες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.3 Ανάλυση των εισαγωγών σε σχάρες και ψησταριές ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.4 Ανάλυση των εισαγωγών σε φριτέζες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.5 Ανάλυση των εισαγωγών σε συσκευές για άλεσμα και ανάμειξη ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.6 Ανάλυση των εισαγωγών σε ηλεκτρικά σίδερα ατμού ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.7 Ανάλυση των εισαγωγών σε ηλεκτρικά σίδερα χωρίς ατμό ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.8 Ανάλυση των εισαγωγών σε σκούπες ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.9 Ανάλυση των εισαγωγών σε σκουπάκια ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.10 Ανάλυση των εισαγωγών σε πιστολάκια ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.11 Ανάλυση των εισαγωγών σε ξυριστικές μηχανές ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.12 Ανάλυση των εισαγωγών σε κουρευτικές μηχανές ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.13 Ανάλυση των εισαγωγών σε αποτριχωτικές μηχανές ανά κύρια χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.14 Ανάλυση των εξαγωγών σε καφετιέρες κατά κύρια χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.15 Ανάλυση των εξαγωγών σε φρυγανιέρες κατά κύρια χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.16 Ανάλυση των εξαγωγών σε σχάρες και ψηστέριες κατά κύρια χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.17 Ανάλυση των εξαγωγών σε φριτέζες κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.18 Ανάλυση των εξαγωγών σε συσκευές για άλεσμα και ανάμειξη κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.19 Ανάλυση των εξαγωγών σε ηλεκτρικά σίδερα ατμού κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.20 Ανάλυση των εξαγωγών σε ηλεκτρικά σίδερα χωρίς ατμό κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.21 Ανάλυση των εξαγωγών σε σκούπες κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.22 Ανάλυση των εξαγωγών σε σκουπάκια κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.23 Ανάλυση των εξαγωγών σε πιστολάκια κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.24 Ανάλυση των εξαγωγών σε ξυριστικές μηχανές κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.25 Ανάλυση των εξαγωγών σε κουρευτικές μηχανές κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.26 Ανάλυση των εξαγωγών σε αποτριχωτικές μηχανές κατά χώρα προορισμού (2005-2007)