ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 471,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

TABLE OF CONTENTS
Summary
1. Introduction – General Characteristics of the Sector
1.1 Introduction
1.2 General Characteristics of the Sector of Electric Aplliances
1.2.1 Store chains of household appliances
1.2.2 Buying groups / cooperatives
1.2.3 Large retail stores
1.2.4 Individual stores
1.3 Inventory Data on Electrical and Electronic Domestic Appliance Retailers
Appendix to Chapter 1
2. The Demand for Electrical and Electronic Domestic Appliances
2.1 Factors determining the Demand for Electrical and Electronic Domestic Appliances
2.2 Results of the Family Budget Survey
Appendix to Chapter 2
3. The Supply of Electrical and Electronic Domestic Appliances
3.1 Structure and Breakdown of the Sector
3.2 Competition Data
3.2.1 Credit programs
3.2.2 Pricing policy
3.2.3 Store networks
3.2.4 Overall image of the stores
3.2.5 Before and after-sales services
3.2.6 Advertisement
3.3 Advertising Expenditure of Electrical Goods Stores
3.4 Sales of Store Chain Operators
3.5 Financial Analysis of Store Chain Operators
Performance
Liquidity
Financial Structure
Activity
Consolidated Balance Sheet
3.6 Sales of electrical and electronic domestic appliances buying groups
3.7 Average Sales per Store
Appendix to Chapter 3
Performance Ratios
Financial Structure Ratios
Activity Ratios
4. The Retail Market of Electrical and Electronic Domestic Appliances
4.1 Domestic Market Size of Electrical and Electronic Domestic Appliances
4.2 Analysis of the Domestic Market by Appliance Category
4.3 Market Shares of Electrical and Electronic Domestic Appliances Chains and Cooperative Retail Stores
5. Data on Foreign Markets
5.1 The Retail Market of Electrical Appliances in Foreign Countries
5.2 Retail Commerce Data in E.U. Countries
Appendix: List of Sector Studies carried out by the Department of Economic Research, ICAP Group SA
TABLES
Table 1.1 Annual average consumer price indexes (1999-2010)
App1.1 Structural data regarding the retail commerce of electrical domestic appliance companies / stores (2005)
Table 2.1 Marriages performed in Greece (1990-2009)
Table 2.2 Number of new residences and improvements (2000-2010)
Table 2.3 New electrical power supply in residences (2000-2010)
Table 2.4 Family Budget Survey Living Index
Table 2.5 The domestic market of white goods (2000-2009)
Table 2.6 The domestic market of audiovisual devices (1997-2008)
App2.1 New residences by number of rooms and administrative district (2009)
App 2.2 New residences and improvements by number of rooms in total country terms (2000-2009)
App2.3 Average monthly household expenditure by area category (2008)
App2.4 Average monthly household expenditure, classified according to total monthly purchases (2008)
App2.5 Average monthly household expenditure by total monthly income (2008)
Table 3.1 Spatial distribution of sector chain stores
Table 3.2 Spatial distribution of stores belonging to buying groups
Table 3.3 Comparison of the spatial distribution between chain stores and buying groups
Table 3.4 Sales of electrical and electronic domestic appliance chain operators (2005-2010)
Table 3.5 Abbreviations of company names for graph reading
Table 3.6 Ranking of store chain operators by gross profits (2009-2010)
Table 3.7 Ranking of store chain operators by net profits (2009-2010)
Table 3.8 Ranking of store chain operators by EBITDA profits (2009-2010)
Table 3.9 Sales of electrical and electronic domestic appliances buying groups (2005-2010)
Table 3.10 Average sales (in €) per chain and cooperative store (2010)
App3.1 Breakdown of the advertising expenditure of electrical goods store, per medium
(2004-2010)
App3.2 Breakdown of the advertising expenditure of electrical goods stores, per brand (2009-2010)
App3.3 Definitions of financial ratios
App3.4 Profitability ratios of store chain operators (2006-2010)
App3.5 Performance ratios of store chain operators (2006-2010)
App3.6 Liquidity ratios of store chain operators (2006-2010)
App3.7 Financial structure ratios of store chain operators (2006-2010)
App3.8 Activity ratios of store chain operators (2006-2010)
App3.9 Consolidated balance sheet of store chain operators
(2009-2010)
App3.10 Consolidated balance sheet of profitable store chain operators (2009-2010)
App3.11 Consolidated balance sheet of loss-making store chain operators (2009-2010)
Table 4.1 Domestic retail market size of electrical and electronic domestic appliances, in terms of value (2000-2010)
Market shares of companies and buying groups (2010)
Table 5.1 Sector of electric and electronic household appliances in the United Kingdom (2010)
Table 5.2 Monthly percentage volume change of total retail commerce and retail commerce of domestic goods in the Euro zone countries (2010)
Table 5.3 Monthly percentage volume change* of the retail commerce of domestic goods in the Euro zone and European Union countries (2010/2009)
Table 5.4 European retail businesses of electrical and electronic domestic appliances, also present in the Greek market