ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο κλάδος της εστίασης (επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα στα οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών σε “καθισμένους πελάτες” και η εξυπηρέτηση γίνεται από σερβιτόρους) χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους.
Η αξία της συνολικής αγοράς εστίασης (σε τιμές καταναλωτή) κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2005-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 16%. Αντίθετα, από το 2009 η αγορά εμφανίζει φθίνουσα πορεία. Το 2011/10 η αγορά μειώθηκε κατά 15%, ενώ το 2010/09 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 8%. Η πτωτική πορεία της αγοράς συνεχίστηκε και το 2012.
Κατά θεματικό τύπο καταστήματος, κυρίαρχη κατηγορία το 2011 ήταν τα καταστήματα “Bistro, all day bar restaurants, καφεστιατόρια” με μερίδιο 30,3%. Σημαντική θέση κατέχουν τα εστιατόρια που διαθέτουν “μεσογειακή, διεθνή ή ethnic κουζίνα” (24%). Ακολουθεί η κατηγορία των καταστημάτων “Casual Dining” με ποσοστό συμμετοχής 18,7%. Ξεχωριστή θέση έχουν οι “πιτσαρίες και τα ιταλικά εστιατόρια” με μερίδιο της τάξης του 16%. Η κατηγορία “ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία” που αποτελεί τον “πυρήνα” του κλάδου στη χώρα μας, συμμετέχει με ποσοστό της τάξης του 11%.
Κατά κατηγορία κουβέρ (μέση κατά κεφαλή δαπάνη) κυρίαρχη θέση το 2011 είχαν τα καταστήματα με εύρος τιμών από €15 έως €50.
1. Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες Εστίασης
-Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά του Κλάδου
-Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
-Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων (2007-2011)
-Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2006-2011)
-Πιστοληπτική Ικανότητα - Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων (2011-2012)
-Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου (2007-2011)
(Δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας κεφαλαίων, ρευστότητας, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, δραστηριότητας)
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2010-2011)
-Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας (μικτά, καθαρά κέρδη και κέρδη EBITDA, 2010-2011)
4. Η Εγχώρια Αγορά Εστιατορίων
-Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς (2005-2012)
-Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς (2011)
-Μερίδια Αγοράς (2011)
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
-Η Αγορά Εστίασης των Η.Π.Α.
6. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
-SWOT Analysis
-Τάσεις και Προοπτικές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ