ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο κλάδος της εστίασης (επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα στα
οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών σε "καθισμένους πελάτες" και όπου η
εξυπηρέτηση γίνεται από σερβιτόρους) χαρακτηρίζεται από την παρουσία
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι
μικρομεσαίου μεγέθους, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα.
Η αξία της συνολικής αγοράς εστίασης κινήθηκε ανοδικά την περίοδο
2005-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 16%. Αντίθετα, το 2009 η συγκεκριμένη
αγορά εμφάνισε πτώση της τάξης του 13% σε σύγκριση με το 2008. Η αξία
της αγοράς (σύμφωνα με εκτιμήσεις) κινήθηκε καθοδικά και το 2010 και
μάλιστα με υψηλότερο ρυθμό.
Κατά θεματικό τύπο καταστήματος, κυρίαρχη κατηγορία κατά το χρονικό
διάστημα 2006-2009 είναι η μεσογειακή και διεθνής κουζίνα με ποσοστό
που κυμαίνεται από 29% έως 32% (βάσει δείγματος επιχειρήσεων).
Ακολουθούν το 2009 η κατηγορία καταστημάτων που περιλαμβάνει Bistro,
all day bar restaurants και καφεστιατόρια με ποσοστό της τάξης του 28%
και στη συνέχεια τα καταστήματα Casual Dining. Ξεχωριστή θέση έχουν οι
πιτσαρίες και τα ιταλικά εστιατόρια, καθώς και οι ταβέρνες,
μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία που αποτελούν τον "πυρήνα" του κλάδου στη
χώρα μας. Κατά κατηγορία κουβέρ (μέση κατά κεφαλή δαπάνη) κυρίαρχη
θέση το 2009 έχουν τα καταστήματα με εύρος τιμών από 15 έως 25 και
ποσοστό συμμετοχής 40% (βάσει δείγματος επιχειρήσεων).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.2 Σύνολο Απασχολούμενων & Μισθωτοί (2000-2009)
Πίνακας 2.1 Κατανομή πληθυσμού κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2001)
Πίνακας 2.3 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2000-2007)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2001-2008)
Πίνακας 2.5 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2002-2009)
Πίνακας 2.6 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη σε αγαθά & υπηρεσίες – ΕΟΠ 2004-2005
Π2.1 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές Περιοχές (ΕΟΠ 2004-2005)
Π2.2 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη κατά μέγεθος νοικοκυριού (ΕΟΠ 2004-2005)
Π2.3 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (ΕΟΠ 2004-2005)
Π2.4 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των μελών (ΕΟΠ 2004-2005)
Π2.5 Μέση Μηνιαία & Ετήσια Δαπάνη ανάλογα με την κοινωνικο-επαγγελματική κατάσταση του υπεύθυνου (ΕΟΠ 2004-2005)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εστίασης 2003-2005
Πίνακας 3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εστίασης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εστίασης (2004-2009)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εστίασης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου:
Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Εστιατόρια (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2009-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης επιχειρήσεων εστίασης ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη επιχειρήσεων εστίασης ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εστίασης (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εστίασης (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εστίασης (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εστίασης (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εστίασης (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εστίασης (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εστίασης (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εστίασης (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων εστίασης (2009)