ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

REAL ESTATE

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ REAL ESTATE Α'ΜΕΡΟΣ
Συνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οριοθέτηση του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Βασικά Στατιστικά Μεγέθη
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
● Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων
● Κύριες διατάξεις πολεοδομικού πλαισίου
● Εθνικό Κτηματολόγιο
● Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)
● Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
● Ενοποίηση φόρων – Κατάργηση Φόρου μεταβίβασης – Πλήρης φορολογική απαλλαγή για αγορά 1ης κατοικίας
● Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου
● Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων
1.5 Η Υφιστάμενη Κατάσταση – Έρευνες Προτιμήσεων για την Αγορά Ακινήτων
● Έρευνα Κάπα Research
● Έρευνα Aspis Real Estate 2006
● Έρευνα Aspis Real Estate 2007
● Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ακινήτων
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο εισόδημα
2.2.4 Κόστος κατασκευής ακινήτων
2.2.5 Επενδύσεις κατοικιών και κατασκευών
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Η Ζήτηση Νέων Κατοικιών
2.6 Η Ζήτηση Επαγγελματικών Χώρων
2.7 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.8 Ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων
2.9 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
2.10 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
2.10.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.10.2 Τομείς ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.10.3 ΣΔΙΤ – Έργα ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορές - χαρακτηριστικά)
2.10.4 Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)/ Δ΄ ΚΠΣ & ΣΔΙΤ
2.11 Εντάξεις Εκτάσεων στο Σχέδιο Πόλης
2.12 Εκτιμήσεις των Ελληνικών Νοικοκυριών για το 2006 & Προσδοκίες για το 2007
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης
3.2.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.3 Κορυφαίοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας – Μεγάλα Έργα
3.3.1 Ασφαλιστικά Ταμεία
3.3.2 Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.
3.3.3 Εκκλησία της Ελλάδος
3.3.4 ΗΣΑΠ Α.Ε.
3.3.5 Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου A.E.
3.3.6 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
3.3.7 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης A.E.
3.3.8 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά A.E.
3.3.9 Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.
3.3.10 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων A.E.
3.3.11 Πανεπιστήμια
3.3.12 Άλλα Μεγάλα Έργα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων
3.4.1 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Κερδοφορία των Επιχειρήσεων
3.5.2 Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων
3.5.3 Ρευστότητα των Επιχειρήσεων
3.5.4 Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
3.5.5 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.5.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων
3.5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Ακινήτων
4.1 Γενικά Στοιχεία Μεταβιβάσεων Ακινήτων κατά Κατηγορία-Περιοχή
4.2 Εγχώρια Αγορά Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ο Κλάδος του Real Estate Στην Ευρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
5.1 Οικιστικά Ακίνητα
5.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
5.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη
5.4 Κατάταξη της Ελκυστικότητας Ευρωπαϊκών Πόλεων
Παραρτημα Κεφαλαιου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών Του Κλάδου
Παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ REAL ESTATE Β'ΜΕΡΟΣ
1. Η Αγορά Κατοικιών στην Αττική - Πωλήσεις Κατοικιών
1.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Α΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Α΄:Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Α΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
II. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Α΄
1.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Β΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής Ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη B΄:Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης B΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
II. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Β΄
1.3 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Γ΄
I. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Γ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές στη Ζώνη Γ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος
II. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Γ΄
1.4 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Δ΄
I. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Δ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Δ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Δ΄
1.5 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Ε΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διάμεσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη E: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης E΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών Στη Ζώνη E΄
1.6 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διάμεσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ΄
1.7 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Z΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διάμεσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
ΙΙ. Ακαθάριστη και Καθαρή Απόδοση των Κατοικιών στη Ζώνη Z΄
2. Η Αγορά Κατοικιών στην Αττική - Ενοικιάσεις Κατοικιών
2.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Α΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας τιμής ανά m2 στη Ζώνη Α΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Α΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη B΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσου τιμής ανά m2 στη Ζώνη B΄:Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης B΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.3 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Γ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Γ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Γ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.4 Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Δ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Δ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Δ: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.5 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη E΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη E΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης E΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.6 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη ΣΤ΄
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
2.7 Η Αγορά Κατοικιών στη Ζώνη Z΄
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
· Εξέλιξη του διάμεσου ενοικίου ανά m2 στις περιοχές της Ζώνης Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
3. Η Αγορά Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη - Πωλήσεις Κατοικιών
3.1 Η Αγορά Κατοικιών στη Ανατολική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
3.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διαμέσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στην Δυτικής Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
3.3 Η Αγορά Κατοικιών στην Κεντρική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίας Διάμεσου Τιμής ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη της μηνιαίας διαμέσου τιμής ανά m2 στην Κεντρικής Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
4. Η Αγορά Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη – Ενοικιάσεις Κατοικιών
4.1 Η Αγορά Κατοικιών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
4.2 Η Αγορά Κατοικιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στην Δυτική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
4.3 Η Αγορά κατοικιών στη Κεντρική Θεσσαλονίκη
Ι. Εξέλιξη Μηνιαίου Διάμεσου Ενοικίου ανά Τ.Μ.
· Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στην Κεντρική Θεσσαλονίκη : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
ΠΙΝΑΚΕΣ REAL ESTATE Α'ΜΕΡΟΣ
Πίνακας1.1 Μεταβολή αριθμού κατοικιών στο σύνολο της χώρας 1991-2001 και ανέσεις κύριων κατοικούμενων κανονικών κατοικιών (2001)
Πίνακας 1.2 Κατανομή των κατοικιών ανά περιφέρεια σύμφωνα με την απογραφή του 2001
Πίνακας 1.3 Μέση ετήσια μεταβολή τιμών πώλησης νεόδμητων κατοικιών
Πίνακας 1.4 Τιμές πώλησης κατοικίας για περιοχές του κέντρου της Αθήνας (2006-2007)
Πίνακας 1.5 Τιμές πώλησης κατοικίας για περιοχές των βορείων προαστίων της Αττικής (2006-2007)
Πίνακας 1.6 Τιμές πώλησης κατοικίας για περιοχές Νοτίων προαστίων της Αττικής (2006-2007)
Πίνακας 1.7 Τιμές πώλησης κατοικίας για περιοχές Δυτικών προαστίων της Αττικής (2006-2007)
Πίνακας 1.8 Τιμές πώλησης κατοικίας για περιοχές Ανατολικών προαστίων της Αττικής (2006-2007)
Πίνακας 1.9 Τιμές πώλησης κατοικίας για Πειραιά και γύρω προάστια (2006-2007)
Πίνακας 1.10 Δείκτες εμπιστοσύνης ελληνικής κτηματαγοράς 2005-2007
Π1.1 Κατανομή κατοικιών στους νομούς της χώρας σύμφωνα με την απογραφή του 2001
Π1.2 Κατανομή κατοικιών στους δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την απογραφή του 2001
Π1.3 Πληροφοριακά στοιχεία κατοικιών από την απογραφή του 2001
Π1.4 Συνθήκες Στέγασης των Νοικοκυριών (ποσοστά νοικοκυριών ή κατοικιών στο σύνολο) 1987-2005
Π1.5 Κατοικίες στο σύνολο της χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη (1994-2006)
Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2006)
Πίνακας 2.2 Γάμοι που τελέσθηκαν στην Ελλάδα (1990-2006)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2003-α΄τρίμηνο 2007)
Πίνακας2.4 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων στην Ελλάδα (2003-α΄τρίμηνο 2007)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη επιτοκίων (1) στεγαστικών δανείων στη Ζώνη του Ευρώ και στην Ελλάδα (Δεκ.2005-Φεβ.2007)
Πίνακας 2.6 Στεγαστικά δάνεια στα εγχώρια νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (υπόλοιπα τέλους χρήσης) (2003-Μάιος 2007)
Πίνακας 2.7 Συμβάσεις εταιρειών Leasing (2003-2005)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη καθαρού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος και καθαρής αποταμίευσης (2000-2006)
Πίνακας 2.9 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2000-α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 2.10 Εξέλιξη δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και αμοιβής εργασίας (2000-β΄τρίμηνο 2007)
Πίνακας 2.11 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (1981-2006)
Πίνακας 2.12 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2006)
Πίνακας 2.13 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1991-2006)
Πίνακας 2.14 Ανάπτυξη εμπορικών κέντρων στην Αττική 2008-2009
Πίνακας 2.15 Δημόσια έργα ανά νομό μέσω ΣΔΙΤ (2008)
Πίνακας 2.16 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005
Π2.1 Συγκριτικά αποτελέσματα πραγματικού πληθυσμού Απογραφής (1991-2001)
Π2.2 Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα (2001)
Π2.3 Επίπεδα επιτοκίων στεγαστικών δανείων (Αύγουστος 2007)
Π2.4 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Π2.5 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές+ (2001-2006)
Π2.6 Επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες και επενδύσεις σε κατοικίες στο σύνολο της χώρας, Αττική και Θεσσαλονίκη σε τρέχουσες τιμές (1995-2004)
Π2.7 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 & 2007)
Π2.10 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006)
Π2.11 Νέες κατοικίες σε δωμάτια (1998-2006)
Π2.12 Νέες οικοδομές, προσθήκες, αριθμός κατοικιών κατά νομό, δήμο ή κοινότητα, όγκος σε κυβικά μέτρα (2004-2005)
Π2.13 Είδος οικοδομικών αδειών κατά Υ.Π.Α., Νομό, Δήμο ή Κοινότητα, Αριθμός αδειών (2004-2006)
Π2.14 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 & και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998- Αύγουστος 2007)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων μεσιτών-μελών της Fiabci (στοιχεία 2007)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων και φορέων συμβούλων ακινήτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων
Πίνακας 3.5 Αξία ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων
Πίνακας 3.6 Ορισμένα από τα σημαντικότερα ακίνητα που έχει στην κατοχή του το ΙΚΑ
Πίνακας 3.7 Πρόγραμμα στέγασης της ΚΕΔ
Πίνακας 3.8 Αριθμός εργατικών κατοικιών ανά νομό κατασκευής Ο.Ε.Κ. (στοιχεία 05/2005)
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις των κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2002-2006)
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων (2002-2006)
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις των κυριοτέρων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2002-2006)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Αριθμός και κύκλος εργασιών επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, κατά νομό (2002)
Π3.2 Δεοντολογία μεσιτών αστικών συμβάσεων
Π3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων συλλόγων μεσιτών (2007)
Π3.4 Αποτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2002-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Ανάπτυξης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων (2005-2006)
Π3.21 Προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού ΚΕΔ
Π3.22 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα διαγωνισμών έργων της ΚΕΔ
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη των μεταβιβάσεων ακινήτων στο σύνολο της χώρας (αριθμός, αξία, φόρος) την περίοδο 1997-1999
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη ΑΕΠ - Ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του κλάδου (2000 -2005)
Πίνακας 4.3 Δείκτης τιμών κατοικιών (1994-2006)
Π4.1 Αριθμός μεταβιβάσεων ακινήτων ανά νομό (1997-1999)
Π4.2 Μηνιαία εξέλιξη Γ.Δ.Τ.Κ. και Δείκτη Τιμών Ενοικίων (01/2000-7/2007)
Π4.3 Μέση ετήσια εξέλιξη Γ.Δ.Τ.Κ. και Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2000-2006)
Πίνακας 5.1 Οι μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επενδυτικές αγορές – χώρες (1ο εξαμ. 2007)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία ευρωπαϊκής αγοράς οικιστικών ακινήτων
Πίνακας 5.3 Μέσες μηνιαίες τιμές ενοικίασης πολυτελών κατοικιών σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις (Μάρτιος 2005-2006)
Πίνακας 5.4 Δείκτης κόστους διαβίωσης συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατοικίας (2007)
Πίνακας 5.5 Eξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (σε %)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη σταθερών επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (σε %)
Πίνακας 5.7 εύρος κόστους συναλλαγής ως ποσοστό επί της αξίας της κατοικίας
Πίνακας 5.8 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης και εγκατάστασης γραφειακών χώρων στο κέντρο ευρωπαϊκών πόλεων 2006
Πίνακας 5.9 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης και εγκατάστασης γραφειακών χώρων στα προάστια ευρωπαϊκών πόλεων 2006
Πίνακας 5.10 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης και εγκατάστασης εμπορικών χώρων 2006
Πίνακας 5.11 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης και εγκατάστασης βιομηχανικών χώρων 2006
Πίνακας 5.12 Παρουσίαση των 50 πιο ακριβών πόλεων, παγκοσμίως, σε γραφειακούς χώρους βάσει του κόστους εγκατάστασης (Μάιος 2007)
Πίνακας 5.13 Παρουσίαση των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων πόλεων σύμφωνα με την ετήσια ποσοστιαία άνοδο του κόστους εγκατάστασης.
Πίνακας 5.14 Αποδόσεις γραφειακών, εμπορικών & βιομηχανικών χώρων (Ε.Ε.15-Q4 2006-Q2 2007)
Πίνακας 5.15 Ενοίκια και αποδόσεις εμπορικών κέντρων
Πίνακας 5.16 Οι ελκυστικότερες πόλεις για την εγκατάσταση επιχείρησης
Πίνακας 5.17 Κατάταξη πόλεων σε όρους μισθώματος σε σχέση με την αξία χώρων γραφείων
Πίνακας 5.18 Κατάταξη πόλεων βάσει της διαθεσιμότητας χώρων γραφείων
Πίνακας 5.19 Κατάταξη πόλεων βάσει της ευκολίας εισόδου μιας εταιρείας στην αγορά
Πίνακας 5.20 Κατάταξη πόλεων βάσει του χαμηλότερου κόστους προσωπικού
Πίνακας 5.21 Προτίμηση τοποθεσίας επέκτασης εταιρειών μέχρι το 2011 (%)
Πίνακας 5.22 Κριτήρια για την εγκατάσταση επιχείρησης (%)
Π 5.1 Τιμές ενοικίων και απόδοση επένδυσης για τις 3 κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία, εμπορικά, βιομηχανικά-αποθήκες)
ΠΙΝΑΚΕΣ REAL ASTETE B'ΜΕΡΟΣ
Πίνακας 1.Α.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης Α΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Α.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Α΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.A.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη Α΄
Πίνακας 1.Β.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης B΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Β.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης B: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.B.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη B΄
Πίνακας 1.Γ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης Γ΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Γ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Γ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.Γ.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη Γ΄
Πίνακας 1.Δ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης Δ΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Δ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Δ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.Δ.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη Δ΄
Πίνακας 1.Ε.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης E΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Ε.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης E΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.E.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη E΄
Πίνακας 1.ΣΤ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης ΣΤ΄ ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.ΣΤ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.ΣΤ.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη ΣΤ΄
Πίνακας 1.Ζ.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ζώνης Z ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 1.Ζ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 1.Z.3: Συνολική Απόδοση : Ζώνη Z΄
Πίνακας 2.Α.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Α΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Α.2: Μηνιαία εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Α΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακα 2.Β.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη B΄:Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Β.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των Κατοικιών της Ζώνης B΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 2.Γ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Γ΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Γ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Γ: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 2.Δ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Δ΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Δ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Δ: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 2.Ε.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη E΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Ε.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των Κατοικιών της Ζώνης Ε΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 2.ΣΤ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη ΣΤ΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.ΣΤ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης ΣΤ΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 2.Ζ.1: Εξέλιξη του μηνιαίου διάμεσου ενοικίου ανά m2 στη Ζώνη Z΄: Ιουνίου 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 2.Ζ.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ζώνης Z΄: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 3.1: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 3.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 3.4: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 3.5: Εξέλιξη της μηνιαίας διάμεσης τιμής ανά τ.μ. της Κεντρικής Θεσσαλονίκης ανά όροφο : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 3.6: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσης Τιμής ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Κεντρικής Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 4.1: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 4.2: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 4.3: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στην Δυτική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 4.4: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007
Πίνακας 4.5: Εξέλιξη διάμεσου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο ανά όροφο στην Κεντρική Θεσσαλονίκη: Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007 (€/m2)
Πίνακας 4.6: Μηνιαία Εξέλιξη Διάμεσου Ενοικίου ανά m2 (€/m2) των κατοικιών της Κεντρικής Θεσσαλονίκης : Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2007