ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2009
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά πλαστικού
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανάλυση Βασικών Μεγεθών του Κλάδου Πλαστικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Πλαστικών Σωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου - Δίκτυο Διανομής - Όροι Εμπορίου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Πλαστικών Σωλήνων
3.3 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων
3.4 Μερίδια Παραγωγής Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Eπιχειρήσεων του Kλάδου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Πλαστικών Σωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
4.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων
4.3 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
4.3.1 Άκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.3.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
4.3.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
4.4 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
4.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Πλαστικών Προϊόντων στην Ευρώπη
5.1 Παραγωγή και Ζήτηση Πλαστικών Πρώτων Υλών στην Ευρώπη
5.2 Κατανάλωση Πλαστικού
5.3 Στοιχεία της Αγοράς Πλαστικών Πρώτων Υλών και Προϊόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Πλαστικών Σωλήνων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ 2009
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά χάλυβα
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Χαλυβδοσωλήνων
1.2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου της Χαλυβουργίας – Ιστορική Εξέλιξη
1.2.2 Πρώτες Ύλες και Μέθοδοι Παραγωγής Χάλυβα
1.2.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.3 Προϊόντα του Κλάδου και Χρήσεις
2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωληνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Δημόσια Έργα
2.3 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.4 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χαλυβδοσωλήνων
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χαλυβδοσωλήνων
3.3 Δίκτυο Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.4 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Eπιχειρήσεων του Kλάδου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χαλυβδοσωλήνων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χαλυβδοσωλήνων
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
4.2 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
4.3 Ανάλυση της Αγοράς Χαλυβδοσωλήνων Ανά Κύρια Κατηγορία
4.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. H Διεθνής Αγορά Προϊόντων από Χάλυβα
5.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλυβουργίας
5.1.1 Παγκόσμια Αγορά Χάλυβα
5.1.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Χάλυβα στη Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής πλαστικών προϊόντων
(2003-2005)
Πίνακας 2.1 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2008)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2007)
Π2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές
(2001-2007)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα* (2007-2009)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2008 & 2007)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2007)
Π2.9 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2007)
Π2.10 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Π2.11 Εξέλιξη της έκτασης των αρδευθεισών καλλιεργειών (1997-2007)
Πίνακας 3.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (1991-2008)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2002-2007)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2002-2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια φαινομενικής κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (1991- 2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (1991-2008)
Πίνακας 4.5 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (1991-2008)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της αγοράς εύκαμπτων σωλήνων από PVC κατά είδος (2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (1991-2008)
Πίνακας 4.9Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2008)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (1991 - 2008)
Π4.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2002-2007)
Π4.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2004-2007)
Π4.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2002-2007)
Π4.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προορισμού (2004-2007)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2007)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη κατά κεφαλήν κατανάλωσης πλαστικών στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μεταβολή (%) μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων - κατοικιών
Πίνακας 2.2 Νέες κατοικίες και βελτιώσεις βάσει των εκδοθεισών αδειών (1987-2008)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος (1990-2007)
Π2.1 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές
(2001-2007)
Π2.2 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομέα* (2007-2009)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2008 & 2007)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2007)
Π2.9 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2007)
Π2.10 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (1994-2008)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά εταιρεία (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2002-2007)
Πίνακας 4.2 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2002-2007)
Πίνακας 4.3 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (1994-2008)
Πίνακας 4.4 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων με και χωρίς ραφή (1994 – 2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή μεγάλων διαμέτρων (1994 - 2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή - μικρών διαμέτρων (1994-2008)
Πίνακας 4.7 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων με ραφή
(1994-2008)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων χωρίς ραφή (1994-2008)
Π4.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2002-2007)
Π4.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2004-2007)
Π4.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2002-2007)
Π4.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2004-2007)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής και εξαγωγών προϊόντων από χάλυβα
(2000 - 2007)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια εξέλιξη των εξαγωγών χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων (2002 – 2006)
Π5.1 Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανά μέθοδο και γεωγραφική περιοχή (2007)
Π5.2 Παγκόσμια παραγωγή χάλυβα συνεχούς χύτευσης ανά γεωγραφική περιοχή (2005 – 2007)
Π5.3 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (1950-2008)
Π5.4 Εξαγωγική επίδοση προϊόντων χάλυβα (1950-2007)
Π5.5 Οι σημαντικότερες χαλυβοπαραγωγικές χώρες του κόσμου (2000 – 2008)
Π5.6 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο (2006-2007)
Π5.7 Κυριότερες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες χάλυβα (2006)
Π5.8 Σημαντικότερες πλεονασματικές και ελλειμματικές σε χάλυβα χώρες (2006)
Π5.9 Παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση ετοίμων προϊόντων χάλυβα ανά γεωγραφική περιοχή (2001 - 2007)
Π5.10 Ισοζύγιο scrap σε ευρωπαϊκές χώρες (2007)
Π5.11 Απασχόληση στη βιομηχανία χάλυβα (1975 - 2004)
Π5.12 Παραγωγή χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων τους στην Ε.Ε. ανά χώρα (2001 - 2006)
Π5.13 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27 ανά χώρα (2003 – 2008)