ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚΜε τη βιομηχανική παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων, κρουασάν και
αλμυρών σνακ ασχολούνται λίγες, μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις οι
οποίες παράγουν ποικιλία προϊόντων με γνωστά εμπορικά σήματα και
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Παράλληλα, στον κλάδο
δραστηριοποιούνται και αρκετές μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις που
προωθούν τα προϊόντα τους κυρίως σε τοπικές αγορές.
Με τις εισαγωγές τυποποιημένων μπισκότων και σνακ ασχολούνται πολλές
επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των
ειδών διατροφής, διαθέτοντας στην αγορά ποικιλία προϊόντων. Επίσης,
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν και προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας (private label) από τα καταστήματά τους. Η ζήτηση σε κρουασάν
καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή.
Το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης μπισκότων (σε
ποσότητα) παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,9% την περίοδο
1990-2009. Ειδικότερα, το 2009/2008 η αγορά αυξήθηκε κατά 1,6%. Η
εισαγωγική διείσδυση, η οποία ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια,
διαμορφώθηκε στο 18% περίπου, το 2009. Οι εξαγωγές κάλυψαν περίπου το
17,5% της παραγωγής το ίδιο έτος. Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης
τυποποιημένων κρουασάν (σε ποσότητα) παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό
αύξησης 2,4% την περίοδο 2000-2008. Ωστόσο, το 2009 παρατηρείται
μείωση της αγοράς κατά 2% σε σχέση με το 2008.
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ εμφάνισε μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής 2% την περίοδο 2000-2009. Η εισαγωγική διείσδυση
κυμάνθηκε στο 22% περίπου το 2009, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 12% της
παραγωγής το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ – ΚΡΟΥΑΣΑΝ – ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ 2010»
Σύνοψη
Μπισκότα
Κρουασάν
Αλμυρά σνακ
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Μπισκότων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Μπισκότων
3. Η Προσφορά Μπισκότων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Μπισκότων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυποποιημένων Μπισκότων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Μπισκότων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Μπισκότων
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Μπισκότων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Μπισκότων
Β’ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Κρουασάν – Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση Τυποποιημένων Κρουασάν
3. Η Προσφορά Τυποποιημένων Κρουασάν
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρουασάν
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κρουασάν
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Κρουασάν
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυποποιημένων Κρουασάν
4.2 Εγχώρια Αγορά Τυποποιημένων Κρουασάν
Η Συγκέντρωση του Κλάδου – Μερίδια αγοράς
Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αλμυρών Σνακ-Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων
2. Η Ζήτηση Αλμυρών Σνακ
3. Η Προσφορά Αλμυρών Σνακ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Αλμυρών Σνακ
3.3 Κανάλια Διανομής και Διακίνησης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Σνακ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Αλμυρών Σνακ
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τυποποιημένων Αλμυρών Σνακ
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Αλμυρών Σνακ
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Αλμυρών Σνακ
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλμυρών Σνακ
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Αλμυρών Σνακ
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Μπισκότων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Κρουασάν (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυποποιημένων Σνακ (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ: ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Πίνακας 3.1 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σουπερμάρκετ (2005-2007)
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη του συνολικού αριθμού των καταστημάτων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σουπερμάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου, 2002-2009)
Πίνακας 3.4 Προτιμήσεις του κοινού για P-L (στοιχεία 2009)
Πίνακας 3.5 Πρόθεση αγοράς P-L ανά κατηγορία (στοιχεία 2009)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων εισαγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων
Πίνακας 3.10 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων μπισκότων (2004-2009)
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης μπισκότων και κράκερ ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη μπισκότων και κράκερ ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων μπισκότων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων (1990-2009)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών μπισκότων (2004-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών μπισκότων (2004-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων μπισκότων (1990-2009)
Π4.1 Εισαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2004-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης μπισκότων (2006-2008)
Π4.3 Εξαγωγές μπισκότων κατά κατηγορία (2004-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού μπισκότων (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις γλυκών μπισκότων στην Ελβετία (2003-2008)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις αλμυρών μπισκότων στην Ελβετία (2003-2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή μπισκότων και αρτοπαρασκευασμάτων στη Γερμανία (2003-2008)
Πίνακας 5.4 Αγορά γλυκών μπισκότων στη Γαλλία (2006-2008)
Πίνακας 5.5 Αγορά μπισκότων στη Μ. Βρετανία (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Μέγεθος αγοράς μπισκότων στο Βέλγιο (2006-2008)
Πίνακας 5.7 Μέγεθος αγοράς μπισκότων ανά κανάλι διανομής στο Βέλγιο (2006-2008)

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΚΡΟΥΑΣΑΝ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων τυποποιημένων κρουασάν (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης κρουασάν ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κρουασάν ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων κρουασάν (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων κρουασάν (1990-2009)
Πίνακας 4.2 Φαινομενική κατανάλωση τυποποιημένων κρουασάν (1990-2009)
Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΑΛΜΥΡΑ ΣΝΑΚ
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων εισαγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2009)
Π3.1 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης αλμυρών σνακ ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αλμυρών σνακ ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων αλμυρών σνακ (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή αλμυρών σνακ ανά κατηγορία προϊόντων (1995-2009)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εισαγωγών σνακ (2004-2008)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εξαγωγών σνακ (2004-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αλμυρών σνακ (1995-2009)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τσιπς (1995-2009)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση extruded snacks (1995-2009)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης σνακ από πατάτα (2006-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης μορφοποιημένων σνακ (2006-2008)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προορισμού σνακ από πατάτα (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού μορφοποιημένων σνακ (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή αλμυρών σνακ στη Γερμανία (2002-2008)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς αλμυρών σνακ στο Βέλγιο (2006-2008)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος αγοράς αλμυρών σνακ ανά κανάλι διανομής στο Βέλγιο (2006-2008)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς αλμυρών σνακ στη Μ. Βρετανία (2004-2008)