ΤΡΟΦΙΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2011
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας αποτελείται κατά κύριο
λόγο από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, συνήθως οικογενειακού χαρακτήρα
(λειτουργούν κυρίως ως ατομικές επιχειρήσεις και ομόρρυθμες
εταιρείες).
Η αξία της συνολικής εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων (σε τιμές
λιανικής) παρουσίασε αύξηση κατά 33,3% το 2008 σε σχέση με το 2007. Τα
εισαγόμενα βιολογικά τρόφιμα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 57% της
συνολικής αξίας το 2008.
Αναφορικά με την κατανάλωση ορισμένων βασικών βιολογικών προϊόντων
σημειώνονται τα εξής: το μέγεθος της κατανάλωσης τυποποιημένου
βιολογικού ελαιόλαδου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 15% το 2008
έναντι του 2007. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου έχει σαν προορισμό χώρες του
εξωτερικού. Ειδικότερα, οι εξαγωγές κάλυψαν το 63,4% της αντίστοιχης
παραγωγής το 2008. Η κατανάλωση κρασιού από βιολογικά σταφύλια
σημείωσε αύξηση 4,4% το 2008 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το
μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής απευθύνεται στην εγχώρια αγορά. Η
κατανάλωση βιολογικών εσπεριδοειδών παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4%
την ίδια περίοδο. Οι εξαγωγές κάλυψαν περίπου το 68% της παραγωγής
το 2008.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Παγκόσμια Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά της Βιολογικής Γεωργίας
1.4 Ορισμός Βιολογικής Γεωργίας
1.5 Παραγωγική Διαδικασία Βιολογικής Καλλιέργειας
1.6 Η Εξέλιξη της Βιολογικής Καλλιέργειας στην Ελλάδα
1.6.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.6.2 Εξέλιξη Βιολογικά Καλλιεργούμενων Εκτάσεων
1.6.3 Διάρθρωση των Βιολογικών Καλλιεργειών ανά Είδος
1.6.4 Διάρθρωση των Βιολογικών Καλλιεργειών ανά Στάδιο
1.6.5 Εξέλιξη Αριθμού Παραγωγών και Μεταποιητών στον Βιολογικό Τομέα
1.6.6 Εξέλιξη Βιολογικής Καλλιέργειας Συγκεκριμένων Προϊόντων
1.7 Η Βιολογική Κτηνοτροφία
1.7.1 Ιστορική Αναδρομή – Γενικά Στοιχεία
1.7.2 Στοιχεία Βιολογικής Κτηνοτροφίας
1.8 Θεσμικό Πλαίσιο Βιολογικής Γεωργίας
1.8.1 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1.8.2 Εθνική Νομοθεσία
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Βιολογικά Προϊόντα
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2008
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Βιολογικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διανομής
3.3 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
3.3.2 Πωλήσεις Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.3.4 Κατάταξη των Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Πηγές και Χρήσεις Νέων Κεφαλαίων
3.4.4 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
3.5 Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής, Ποτά) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής, Ποτά) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Παραρτημα Κεφαλαιου 3
4. Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων
4.1 Βιολογικό Ελαιόλαδο
4.1.1 Μέγεθος Αγοράς Βιολογικού Ελαιολάδου – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.1.2 Μέγεθος Αγοράς Βιολογικού Ελαιολάδου σε Αξία
4.1.3 Μέγεθος Αγοράς Συμβατικού Ελαιολάδου
4.2 Κρασί από Βιολογικό Σταφύλι
4.2.1 Μέγεθος Αγοράς Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.2.2 Μέγεθος Αγοράς Κρασιού από Βιολογικό Σταφύλι σε Αξία
4.2.3 Μέγεθος Αγοράς Συμβατικού Κρασιού
4.3 Βιολογικά Εσπεριδοειδή
4.3.1 Μέγεθος Αγοράς Βιολογικών Εσπεριδοειδών – Μερίδια Επιχειρήσεων
4.3.2 Μέγεθος Αγοράς Βιολογικών Εσπεριδοειδών σε Αξία
4.3.3 Μέγεθος Αγοράς Συμβατικών Εσπεριδοειδών
4.4 Εγχώρια Παραγωγή Βιολογικού Κρέατος
4.5 Αξία Εγχώριας Αγοράς Βιολογικών Τροφίμων
5. Ο Κλάδος των Βιολογικών Καλλιεργειών και Βιολογικών Προϊόντων στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Αγορά
5.1 Η Εξέλιξη των Βιολογικών Καλλιεργειών Διεθνώς
5.2 Οι Βιολογικές Καλλιέργειες στην Ευρώπη και την Ε.Ε.
5.3 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων
Παραρτημα κεφαλαιου 5
6. Συμπεράσματα – Προβλήματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα και Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επιχειρήσεις Παραγωγής – Μεταποίησης Βιολογικών Τροφίμων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων
ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα (2000-2009)
Πίνακας 1.2 Βιοκαλλιεργητές στην Ελλάδα (2000-2009)
Πίνακας 1.3 Βιολογικές καλλιέργειες ανά είδος (2008-2009)
Πίνακας 1.4 Βιολογικές καλλιέργειες ανά στάδιο (2008-2009)
Πίνακας 1.5 Παραγωγοί και μεταποιητές στον βιολογικό τομέα (2002-2009)
Πίνακας 1.6 Μεταποιητές στον βιολογικό τομέα ανά κλάδο (2009)
Πίνακας 1.7 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικής ελιάς (2000-2009)
Πίνακας 1.8 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικού αμπελιού (2000-2009)
Πίνακας 1.9 Εξέλιξη της καλλιέργειας βιολογικών εσπεριδοειδών (2000-2009)
Πίνακας 1.10 Συγκεντρωτικά στοιχεία βιολογικής κτηνοτροφίας (2005-2009)
Πίνακας 1.11 Ύψος ενίσχυσης στις κυριότερες καλλιέργειες σύμφωνα με το Π.Α.Α 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Πίνακας 1.12 Χρηματοδότηση βιολογικής καλλιέργειας σύμφωνα με το Π.Α.Α. 2007 -2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Π1.1 Διάρθρωση των βιολογικών καλλιεργειών ανά είδος και στάδιο (2009)
Π1.2 Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κατηγορία (2006-2009)
Π1.3 Κατανομή μεταποιητών & εισαγωγέων βιολογικών ειδών διατροφής ανά κλάδο (2004, 2006, 2008)
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη διατροφής και ποτά οινοπνευματώδη (2008)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής κρασιού από βιολογικό σταφύλι
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης βιολογικών εσπεριδοειδών
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής - μεταποίησης άλλων βιολογικών τροφίμων φυτικής παραγωγής
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής - μεταποίησης βιολογικών προϊόντων (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των μεταποιητικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2009)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών προϊόντων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη επιχειρήσεων μεταποίησης βιολογικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.10 Εισαγωγικές επιχειρήσεις βιολογικών ειδών διατροφής
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής βιολογικών προϊόντων (2005-2010)
Πίνακας 3.12 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Πηγές και χρήσεις νέων κεφαλαίων των εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2009)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής βιολογικών προϊόντων βάσει μικτών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής βιολογικών προϊόντων βάσει καθαρών κερδών (2008-2009)
Πίνακας 3.16 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής βιολογικών προϊόντων βάσει κερδών EBITDA (2008-2009)
Πίνακας 3.17 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2009-2010)
Πίνακας 3.18 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) (2010)
Πίνακας 3.19 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία (Ποτά) (2010)
Πίνακας 3.20 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Είδη Διατροφής) (2010)
Πίνακας 3.21 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2009-2010)
Πίνακας 3.22 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου Βιομηχανίας και Εμπορίου (2009-2010)
Π3.1 Καταστήματα βιολογικών προϊόντων ελεγχόμενα από τη ΔΗΩ (2010)
Π3.2 Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων στην Αττική (από Ιούλιο 2008)
Π3.3 Λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων στην περιφέρεια (από Ιούλιο 2008)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2005-2009)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων (2008-2009)
Π3.19 Συνολικές εκτάσεις βιοκαλλιεργειών ανά οργανισμό πιστοποίησης (2007-2010)
Π3.20 Μέγεθος βιοκαλλιεργειών ελιάς, αμπελώνων και εσπεριδοειδών ανά οργανισμό πιστοποίησης (2007-2010)
Π3.21 Αριθμός επιχειρηματιών που εποπτεύονται ανά οργανισμό πιστοποίησης (2007-2010)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου (2000-2010)
Πίνακας 4.2 Mερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποπιούνται στο βιολογικό ελαιόλαδο (2010)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικού ελαιολάδου σε αξία (2009-2010)
Πίνακας 4.4 Εκτιμώμενη εγχώρια κατανάλωση συμβατικού ελαιολάδου (2006-2010)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικό σταφύλι (2000-2010)
Πίνακας 4.6 Mερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποπιούνται στο κρασί από βιολογικό σταφύλι (2010)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς κρασιού από βιολογικό σταφύλι σε αξία (2009-2010)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια κατανάλωση οίνου (2005-2009)
Πίνακας 4.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών εσπεριδοειδών (2000-2010)
Πίνακας 4.10 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βιολογικών εσπεριδοειδών σε αξία (2009-2010)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων – συσκευασμένων συμβατικών εσπεριδοειδών (2007-2009)
Πίνακας 4.12 Πρωτογενής παραγωγή βιολογικού κρέατος (2002-2009)
Πίνακας 4.13 Αξία εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων (2006-2010)
Πίνακας 5.1 Σύνολο βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Γεωγραφική διάρθρωση της βιολογικής καλλιέργειας (2008)
Πίνακας 5.3 Οι 10 πρώτες χώρες σε ποσοστό βιοκαλλιεργειών επί της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασής τους (2008)
Πίνακας 5.4 Οι 10 πρώτες χώρες σε έκταση βιοκαλλιεργειών (2008)
Πίνακας 5.5 Οι 10 πρώτες χώρες σε αριθμό βιολογικών παραγωγών (2008)
Πίνακας 5.6 Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση στις βιοκαλλιέργειες (2008/2007)
Πίνακας 5.7 Οι 10 πρώτες χώρες στην καλλιέργεια βιολογικής ελιάς (2008)
Πίνακας 5.8 Οι 10 πρώτες χώρες στην καλλιέργεια βιολογικού σταφυλιού (2008)
Πίνακας 5.9 Οι 10 πρώτες χώρες στην καλλιέργεια βιολογικών εσπεριδοειδών (2008)
Πίνακας 5.10 Η Βιοκαλλιέργεια στην Ευρώπη και την Ε.Ε. (2005-2008)
Πίνακας 5.11 Βιοκαλλιεργητές στην Ευρώπη και την Ε.Ε. (2005-2008)
Πίνακας 5.12 Ευρώπη: οι 10 πρώτες χώρες στις βιολογικές καλλιέργειες (2008)
Πίνακας 5.13 Ευρώπη: οι 10 πρώτες χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαλλιεργειών στο σύνολο των καλλιεργειών (2008)
Πίνακας 5.14 Οι 10 πρώτες χώρες σε πωλήσεις βιολογικών τροφίμων (2008)
Πίνακας 5.15 Οι 10 πρώτες χώρες σε μερίδιο αγοράς βιολογικών τροφίμων (2008)
Πίνακας 5.16 Οι 10 πρώτες χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση βιολογικών τροφίμων (2008)
Πίνακας 5.17 Αριθμός φορέων πιστοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο (2005-2009)
Π5.1 Η βιολογική γεωργία στην Ε.Ε.27 (2008)