ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα, η παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων μειώνεται σταδιακά,
καθώς λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής (σε σύγκριση με χώρες
της ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας) αρκετές παραγωγικές
επιχειρήσεις έχουν στραφεί στις εισαγωγές.
Τα δίκτυα διανομής διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες (κυρίως εισαγωγικές) έχουν
δημιουργήσει δικές τους αλυσίδες καταστημάτων μέσω των οποίων
γίνεται η διάθεση των προϊόντων τους. Αρκετές επιχειρήσεις διαθέτουν
τα προϊόντα τους μόνο λιανικώς ή μόνο χονδρικώς, ενώ άλλες
πραγματοποιούν τόσο χονδρικές όσο και λιανικές πωλήσεις. Η μέθοδος
franchising αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο στον κλάδο της
υποδηματοποιίας και χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από εταιρίες
των οποίων τα προϊόντα είναι αναγνωρίσιμα (διαφημιζόμενα εμπορικά
σήματα). Επιπλέον, αρκετές επιχειρήσεις συνάπτουν συνεργασίες με
πολυκαταστήματα για τη δημιουργία corner ή shop in shop για τη
διάθεση των προϊόντων τους.
Η εγχώρια παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο 1996-2006, με μέσο ετήσιο
ρυθμό μεταβολής -3,3%. Ειδικότερα, το 2006 η παραγωγή σημείωσε
μείωση ποσοστού 3,6%. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς
(σε ζεύγη) δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή τη διετία 2005-2006.
Το 67,5% της αγοράς κάλυψαν τα γυναικεία υποδήματα και το 32,5%
τα ανδρικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΝΔΡΙΚΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες
1.3 Παραγωγική Διαδικασία Υποδημάτων
2. Η Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Δερμάτινων Υποδημάτων
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Δερμάτινων Υποδημάτων
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Προώθηση Προϊόντων – Δίκτυα Διανομής
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων
4.1 Παραγωγή Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Δερμάτινων Υποδημάτων
4.2.2 Εξαγωγές Δερμάτινων Υποδημάτων
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Ανδρικών και Γυναικείων Δερμάτινων Υποδημάτων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2008)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Υποδημάτων
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Δερμάτινων Υποδημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Δερμάτινων Υποδημάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Π2.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή ανδρικών και γυναικείων υποδημάτων και των υποκατηγοριών τους (2002-2008)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για είδη υπόδησης κατά περιοχές
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Εισαγωγικές επιχειρήσεις ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής υποδημάτων (2004)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης (2004)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (2004)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη υποδημάτων (2004-2008)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη γυναικείων υποδημάτων (2007-2008)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη ανδρικών υποδημάτων (2007-2008)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη σανδαλιών (2007-2008)
Π3.8 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.9 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.11 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.13 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2006-2007)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2006-2007)
Π3.16 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.19 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.20 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2003-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2006-2007)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2006-2007)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1998-2008)
Πίνακας 4.2 Δείκτης παραγωγής συνόλου βιομηχανίας, δέρματος και υπόδησης (2000-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής βάσει ποσότητας (2008)
Πίνακας 4.4 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών και γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων (1998-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς βάσει αξίας (2008)
Π4.1 Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων εγχωρίως παραγομένων γυναικείων και ανδρικών υποδημάτων (2000-2007)
Π4.2 Εισαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2003-2008)
Π4.3 Εισαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2003-2008)
Π4.4 Εισαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό (2006-2008)
Π4.5 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό (2006-2008)
Π4.6 Εισαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (2006-2008)
Π4.7 Εξαγωγές ανδρικών-γυναικείων και unisex δερμάτινων υποδημάτων (2003-2008)
Π4.8 Εξαγωγές δερμάτινων υποδημάτων με βάση τη φύση της πρώτης ύλης (2003-2008)
Π4.9 Εξαγωγές πέδιλων από δέρμα φυσικό (2006-2008)
Π4.10 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό (2006-2008)
Π4.11 Εξαγωγές υποδημάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Φαινομενική κατανάλωση υποδημάτων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγομένων υποδημάτων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Κυριότερες χώρες προορισμού των υποδημάτων των 27 κρατών μελών της ΕΕ (2004-2007)
Πίνακας 5.4 Βασικά μεγέθη υποδηματοποιίας στην Ισπανία (2003-2007)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2001-2007)
Πίνακας 5.6 Φαινομενική κατανάλωση δερμάτινων υποδημάτων στην Ισπανία (2003-2007)
Πίνακας 5.7 Φαινομενική κατανάλωση ανδρικών δερμάτινων υποδημάτων στο Ην. Βασίλειο (2004-2007)
Πίνακας 5.8 Φαινομενική κατανάλωση γυναικείων δερμάτινων υποδημάτων στο Ην. Βασίλειο (2004-2007)